Borlänge kommuns logotyp

Rutin vid kränkande behandling

Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt.

All personal i skolan måste anmäla kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier som personalen får kännedom om och som sker i samband med skolans verksamhet till rektorn. Rektorn måste i sin tur anmäla vidare till huvudmannen. Skyldigheten att anmäla gäller oberoende av hur personalen får reda på kränkningen. Det kan till exempel handla om att en elev berättar om en kränkning för någon i personalen eller att hen själv ser eller hör något som kan vara en kränkning.

Skyldighet att anmäla

Personalens skyldighet att anmäla gäller alla händelser som kan vara kränkande behandling, trakasserier som sexuella trakasserier. Personalen ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan de gör anmälan till rektorn. Rektorn ska i sin tur inte göra någon värdering innan hen anmäler vidare till huvudmannen. Anmälan ska göras skyndsamt genom nedanstående länk.

Anmälan kränkande behandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.