Borlänge kommuns logotyp

Om kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning är en del av det svenska utbildningssystemet och går att ansöka till från och med 1 juli det år man fyller 20 år eller när man har en gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasieskolan.

Utbildningen ger en möjlighet att kompensera och komplettera kunskaper och meriter på grund- eller gymnasial nivå.

Vårt arbete med att bedöma din ansökan, fatta beslut om antagning, vägen genom dina studier och slutligen att utfärda betyg styrs av:

 • Skollagen (2010:800)
 • Förordningen om kommunal vuxenutbildning (2011:1108)
 • Läroplan för vuxenutbildning (SKOLFS 2012:101)
 • Skolverkets föreskrifter och allmänna råd

Rätten till vuxenutbildning

Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola. Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

 • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • grundläggande behörighet till yrkeshögskola
 • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast en i taget.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

Läs mer om rätten till komvux på Skolverket.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behörighet och urval

Efter din ansökan till annan kurs/utbildning inom Vuxenutbildningen går vi igenom dina tidigare studieerfarenheter med betyg som bifogats ansökan.

För att du ska få en korrekt bedömning för behörighet och antagning är det viktigt att du bifogat dina tidigare betyg och dokument som krävs för att kunna bli antagen vid din ansökan till Vuxenutbildningen.

Om det är fler ansökningar än platser görs urval utifrån Skolverkets riktlinjer.

När det gäller komvux på gymnasial nivå innebär regleringen att vid urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
 3. är eller riskerar att bli arbetslös,
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval