Borlänge kommuns logotyp

Gymnasieexamen och slutbetyg

Skärmbild av Youtube videon "Gymnasieexamen vuxenutbildningen"

Klicka på bilden ovan för att se videon "Vuxenutbildningen: Gymnasieexamen" på Youtube.

För att få en fullständig gymnasieutbildning från Vuxenutbildningen behöver du läsa till en gymnasieexamen eller ett slutbetyg. Observera att du själv behöver begära ut din gymnasieexamen eller ditt slutbetyg från Beställ betyg och intyg, när du är klar med dina kurser.

Läs mer nedan och i detta dokument: Fullständig gymnasieutbildning från vuxenutbildningen Word, 83.3 kB, öppnas i nytt fönster.

I en gymnasieexamen får alla nya kurser från den nuvarande gymnasieskolan (GY11) ingå med undantag av idrott och hälsa 1 . Kurser från den förra gymnasieskolan kan ingå om de kan omvandlas till nya kurser enligt Skolverkets motsvarandelista. Se dokumentlänk nedan:

Skolverkets motsvarandelista Pdf, 142.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Av examensbeviset ska framgå om det avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.

För yrkesexamen krävs:

 • totalt 2400 poäng varav minst 2250 poäng ska vara godkända
 • lägst E (godkänt) i svenska 1/svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1a och gymnasiearbete/komvuxarbete
 • betyg i historia 1a1, samhällskunskap 1a1, religionskunskap 1 och naturkunskap 1a1
 • 1800 poäng valfria kurser varav övervägande del (mer än hälften) ska vara yrkeskurser mot vald yrkesinriktning
 • svenska 2 och 3 samt engelska 6 behöver väljas som valfria kurser om man vill ha den grundläggande behörigheten till högskola

För högskoleförberedande examen krävs följande:

 • val av inriktning naturvetenskap och teknik (NT) eller samhällskunskap och humaniora (SH)
 • totalt 2400 poäng varav minst 2250 poäng ska vara godkända
 • lägst E (godkänt) i svenska 1-3/svenska som andraspråk 1-3, engelska 5-6, matematik 1b eller 1c och gymnasiearbete/komvuxarbete
 • betyg i religionskunskap 1 och samhällskunskap 1b
 • betyg i naturkunskap 1b eller två av ämnena biologi, fysik och kemi
 • betyg i historia 1a1 (NT) eller historia 1b (SH)
 • betyg i matematik 2b/2c och 3b/3c (NT)
 • resterande kurser ska övervägande ingå i antingen det naturvetenskapliga och/eller tekniska programmet (NT) eller det samhällsvetenskapliga, humanistiska, ekonomiska och/eller estetiska programmet (SH)

Du som startade dina gymnasiestudier före den 1/7 2011 (gymnasieskolan) eller 1/7 2012 (vuxenutbildning) och tidigare har ett samlat betygsdokument, har möjlighet att läsa till ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning. Slutbetyg får endast utfärdas t.o.m. 2025-07-01.

För ett slutbetyg från Vuxenutbildningen gäller följande :

 • Det måste omfatta 2 350 poäng
 • Samtliga kärnämnen 600 poäng ska ingå, äldre eller motsvarande nya kurser (inom parentes): Svenska A+B (1+2)/svenska som andraspråk A+B (1+2), engelska A (5), matematik A (1), samhällskunskap A (1b), naturkunskap A (1a1) samt religionskunskap A (1)
 • Fritt valda kurser 1 750 poäng
 • Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa A, Specialidrott, Specialarbete samt Komvuxarbete/Gymnasiearbete får ej ingå.
 • Både gamla kurser (med betyg IG-MVG) och nya kurser (med betyg A-F) kommer att ingå.
 • Äldre sifferbetyg (1-5) kan inte ingå i ett slutbetyg.

Om slutbetyget ska ge grundläggande behörighet måste svenska A och B, engelska A och matematik A (eller motsvarande nya kurser) samt totalt 2250 poäng vara godkända.

Om minst en av kurserna är från en äldre kursplan och har en kurskod med tre siffror där första siffran är 2, till exempel SV203, ska ett slutbetyg på 2301-2399 poäng utfärdas och vissa av dessa kurser omvandlas till en annan poäng.

Förordning om kommunal vuxenutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förlängd tid att utfärda Slutbetyg till 2025-07-01!

Regeringen beslutat att slutbetyg får utfärdas från komvux t.o.m. 2025-07-01.

Efter 1 juli 2025 ersätts slutbetyg med gymnasieexamen. Då gäller delvis andra förutsättningar.

Utdrag ur betygskatalog

Om du endast vill ha ett betygsdokument som visar de kurser du har läst, kan du beställa ett Utdrag ur betygskatalog. Du bestämmer själv vilka kurser du vill ha med i dokumentet, som beställs från Beställ gymnasieexamen, betyg och studieintyg

Betygsskala

I en gymnasieexamen är betygsskalan från F till A. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Icke godkänt betyg betecknas med F.

I ett slutbetyg från Vuxenutbildningen blandas gamla kurser med betyg IG till MVG och nya kurser med betyg F till A.

Grundläggande behörighet genom reell kompetens och behörighetsprov

Förutom gymnasieexamen, slutbetyg, äldre fullständiga gymnasiebetyg och intyg från folkhögskola kan man även få den grundläggande behörigheten till högskola genom reell kompetens och behörighetsprov. Länk till annan webbplats.