Borlänge kommuns logotyp

Studieekonomi, poäng och studietakt

All kommunal vuxenutbildning är kostnadsfri, men du måste själv betala för böcker och material. För att finansiera dina studier är det vanligast att söka studiestöd från CSN, Centrala studiestödsnämnden. Studiestöd kan sökas för hel- eller deltidsstudier.

För de flesta av våra utbildningar vid Vuxenutbildningen kan du söka studiestöd från CSN. Undantag gäller för studier inom sfi och på Lärvux, där du inte har rätt till studiestöd från CSN.

Tre olika studiestöd från CSN

Längre ner på sidan kan du läsa om CSN:s tre olika studiestöd, studiemedel, studiestartsstöd och omställningsstudiestöd.

Poäng och studietakt mm

Studieperiod på ditt antagningsbesked

På det antagningsbesked du fått från Vuxenutbildningen framgår alltid rätt studieperiod samt poängantal för kurs/kurser du söker studiestöd för.

Poäng på kurser vid Vuxenutbildningen

Varje delkurs på grundskolenivå och varje kurs på gymnasienivå omfattar ett visst antal poäng. Dina studiers poängomfattning får du om du summerar ihop poängen för de kurser du studerar.

Studietakt

Den lägsta studietakten du kan få studiestöd för är 50 % under minst 3 veckor. För att studera på heltid krävs att du läser minst 20 poäng/vecka.

100%= 20 poäng/vecka

75%= 15-19 poäng/vecka

50%= 10-14 poäng/vecka

Du väljer själv om du vill läsa en kurs i taget eller flera kurser samtidigt, samt om du läser med studietakt 50 %, 75 % eller 100 %.  Räkna med att lägga ner ca 40 studietimmar för heltidsstudier.

Lämna studieförsäkran

När du börjat studera ska en studieförsäkran lämnas till CSN innan pengar kan betalas ut. Försäkran gäller då att du studerar eller tänker börja studera utifrån uppgifterna i ditt beslut. Du måste ha fått beslut om studiestöd innan studieförsäkran lämnas.  

Krav på studieresultat

Dina studieresultat måste varit tillräckliga för att få rätt till nytt studiestöd. CSN ställer krav på att du ska få godkända betyg (minst E) i 75 % av de kurser du får studiestöd för. Om du har studerat 1000 poäng under 50 veckor, vilket är heltidsstudier, och ansökt studiestöd för den perioden, behöver du alltså ha fått godkänt i 750 poäng för att få fortsätta med studiestöd kommande studieperiod.

Meddela kursändringar

Om du har studiestöd från CSN måste du tänka på att ändringar i din studieplan kan påverka rätten till studiestöd. Glöm inte att anmäla ändringen till CSN. Om ändring inte görs kan du bli återbetalningsskyldig.

Studiemedel

Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du också vill låna. Lånet måste du betala tillbaka. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar heltid eller deltid och hur många veckor du studerar.

Du kan bara få studiemedel under en begränsad tid. Hur länge du kan få studiemedel beror på vilken utbildningsnivå du studerar på.

Du har rätt till studiemedel från CSN från 1 juli det år du fyller 20 år. Studiemedel från CSN beviljas som längst till och med det år du fyller 60.

Ansökan om studiemedel

Du ansvarar själv för att göra ansökan om studiemedel till CSN och att uppgifterna stämmer. Ansökan görs digitalt på CSN:s hemsida (se länk nedan) med hjälp av e-legitimation.

CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innan du gör en ansökan behöver du ta reda på följande information. Uppgifterna kommer att finnas på ditt antagningsbesked.

- Vilket datum börjar och slutar min utbildning/mina kurser?

- Hur många poäng är kurserna som jag ska läsa på grundskolenivå?

- Hur många poäng är kurserna som jag ska läsa på gymnasial nivå?

- Vilken studietakt ska jag läsa (50, 75 eller 100 %)?

Film om att söka studiemedel

Länk till film från CSN om hur du söker studiemedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp med ansökan om studiemedel

Vuxenutbildningen har tagit fram en hjälp för dig som ska söka studiemedel från CSN. Instruktioner finns nedskrivna och finns förutom i svenska översatt till fem olika språk (arabiska, kurdiska kurmanji, persiska, somaliska och tigrinja). De finns att ladda ner nedan.

Att söka studiemedel- Arabiska Pdf, 1.2 MB.

Att söka studiemedel- Kurdiska kurmanji Pdf, 520.6 kB.

Att söka studiemedel- Persiska Pdf, 938.2 kB.

Att söka studiemedel- Somaliska Pdf, 515.5 kB.

Att söka studiemedel- Svenska Pdf, 507.5 kB.

Att söka studiemedel- Tigrinja Pdf, 341.1 kB.

Det går också bra att ringa CSN och be dem om hjälp, telefon 0771-276 000. Du har rätt till tolk om du behöver. Du kan också läsa om hur ansökan går till på flera språk på deras hemsida csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På CSN:s hemsida finns även en film, på svenska, om hur ansökan går till. Filmen finns även att välja som textad på arabiska, engelska, persiska och somaliska.

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett rent bidrag på 10 884 kr (år 2024) per 4-veckorsperiod om du läser på heltid. Det kan du få i max 50 veckor på heltid, eller 100 veckor på halvtid, om du läser på grundskolenivå eller gymnasienivå på vuxenutbildning eller folkhögskola.

För att få ansöka om studiestartsstöd måste du

- vara 25-60 år

- ej ha haft studiemedel från CSN de senaste tre åren

- vara inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande (deltagande i etableringsprogrammet eller annat arbetsmarknadspolitiskt program räknas som arbetslöshet) i minst sex månader under de senaste tolv månaderna

- sakna en fullständig gymnasieutbildning som ger grundläggande behörighet till högskola

Ansökan om studiestartsstöd

Till skillnad från ansökan om studiemedel kan ansökan om studiestartsstöd inte göras själv, utan måste göras tillsammans med ansvarig personal på Vägledningscentrum. Kontakta därför Vägledningscentrum om du vill ansöka om studiestartsstöd.

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestöd är ett nytt studiestöd som infördes januari 2023 och söks genom CSN. Det riktar sig till dig som arbetar sedan ett visst antal år och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden. Du kan läsa mer om omställningsstudiestödet och hur du ansöker om det här Länk till annan webbplats..

Frågor om studiestöd

Har du frågor om studiemedel och hur du gör en ansökan eller om studiestartsstöd kan du alltid ringa till CSN på telefon 0771-276 000 eller gå in på deras hemsida csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Andra sätt att finansiera dina studier

A-kassa

Grundregeln är att du ska söka arbete aktivt och vara beredd att ta lämpligt arbete under tiden du har a-kassa. Det innebär att du kan studera deltid med bibehållen ersättning om a-kassan inte anser att det hindrar möjligheterna till arbete. Ta kontakt med din a-kassa om detta.

Aktivitetsstöd

Arbetsförmedlingen bestämmer om du kan få aktivitetsstöd när du studerar, om du är inskriven som arbetssökande.

Försörjningsstöd

Kommunens verksamhet för ekonomiskt bistånd kan bestämma om du kan studera om du har försörjningsstöd.

Sjukpenning eller sjukersättning

Försäkringskassan bestämmer om du kan studera samtidigt som du har sjukpenning eller sjukersättning.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Detta kan du ansöka om hos Försäkringskassan om du har en funktionsnedsättning eller en sjukdom som gör att du behöver längre tid på dig att bli klar med grundskolan eller gymnasiet och ännu inte fyllt 30 år.