Borlänge kommun

Olika skolformer för vuxna

Nedan har vi gjort en förteckning om olika skolformer för vuxna.

Folkhögskola

I Sverige finns totalt 156 folkhögskolor. I Borlänge finns Brunnsviks folkhögskola och Fornby folkhögskola.

Folkhögskolor ger flexibla studiemöjligheter till vuxna studerande. Skolorna ger normalt företräde för äldre och sökande med kort tidigare utbildning. Deltagare med funktionsnedsättning, invandrare och arbetslösa är prioriterade grupper.

Folkhögskolorna har allmänna kurser samt profilkurser inom olika ämnesområden att söka till. Vissa utbildningar på folkhögskolan är eftergymnasiala.

Undervisningen på folkhögskolor kostar ingenting men man betalar en låg avgift per termin för bland annat studiematerial.

Utbildningarna är i de flesta fall studiemedelsberättigande från CSN.

Läs mer om folkhögskola och om folkhögskolorna i Borlänge på länkarna nedan.

Brunnsviks folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fornby folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhögskola.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högskola/Universitet

I Sverige finns 31 högskolor och 16 universitet. Utbildningar inom högskola/universitet är eftergymnasiala och studiemedelsberättigande. Vill du studera på högskola i Dalarna? Då ska du ta kontakt med Högskolan Dalarna.

Högskolan Dalarna är förlagd i Borlänge och i Falun. Här hittar du en mängd olika utbildningsprogram och kurser att läsa. Läs mer på Högskolan Dalarnas hemsida från länken nedan.

Högskolan Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Antagning.se kan du se information om ansökan och antagning till högskola/universitet.

Antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Studera.nu kan du hitta och jämföra utbildningar i hela Sverige och se information om högskoleprovet.

Studera.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning finns på grundläggande nivå, gymnasial nivå och som svenska för invandrare (sfi). Här kan du studera från och med hösten det år du fyller 20 år eller när du har en gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasieskolan.

Studieförbund

Studieförbund är organisationer som ägnar sig åt folkbildning genom verksamhetsformerna studiecirklar, mötesserier, projekt och evenemang vars syfte är att bibringa deltagarna kunskap i ett brett perspektiv.

Studieförbunden är till för dig som vill lära dig nytt och utveckla kunskaper och färdigheter inom till exempel språk, olika kulturformer, skapande och samhällsliv.

Studieförbundens verksamhet ska inte förväxlas med formell utbildning. Deltagandet i studieförbundens verksamhet är helt frivilligt. Som deltagare får du inga betyg, men kunskaper för livet. 

Se länk nedan till studieförbunden.se. Därifrån kan du länka dig vidare till olika studieförbund.

Studieförbunden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkeshögskola

Inom yrkeshögskola utbildas du för en tydlig yrkesroll. Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med näringslivet.

Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete). Utbildningarna är eftergymnasiala och är oftast mellan ett och tre år långa. De allra flesta är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

I Dalarna finns ett flertal utbildningar inom yrkeshögskolan som ofta leder till arbete. Vissa utbildningar inom yrkeshögskolan finns på distans.

Klicka på länken nedan för mer information om yrkeshögskolan.

Yrkeshögskola - hitta utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningar genom privata företag

Privata utbildningar finns inom olika branscher och har alltid en kurskostnad. De flesta av dessa utbildningar är inte studiemedelsberättigande från CSN.