Borlänge kommun

Ansökan, antagning och urval - FAQ

Här följer ett antal vanliga frågor och svar om ansökan och antagning inom vuxenutbildningen.

När får jag antagningsbesked?

Efter ansökningsperiodens slut börjar antagningsarbetet. När vi börjat med antagningen informerar vi kontinuerligt och du får ett antagningsbesked. Senast två veckor innan kursstart ska du ha fått ett antagningsbesked. Kallelse från utbildningsanordnaren kommer närmare kursstart.

Ovanstående gäller ordinarie antagning, ej restplatsantagning.

Vad händer då jag sökt kurs genom digital ansökan?

Du får en bekräftelse till e-postadress du angett vid din ansökan från Vägledningscentrum. Din ansökan börjar behandlas efter sista ansökningsdag.

Bekräftelsen på e-post ska komma till din inkorg, men den kan också hamna i din skräppost.

Behöver jag bifoga betyg när jag ansöker?

Ja, du ska alltid bifoga dina betyg och eventuella efterfrågade intyg eller andra dokument från tidigare studier. Då ser vi att du har rätt behörighet till sökt utbildning. Betygen ska vara bifogade senast 12 dagar efter sista ansökningsdag.

Jag har missat att ansöka i tid. Kan jag göra en sen ansökan?

Till kursstarter i januari, mars, augusti och oktober kan restplatser till vissa kurser erbjudas vid vår utbildningsanordnare Komvux. 

Restplatsansökan är öppen måndag till och med onsdag under kursstartsveckan. Ansökningarna behandlas i kronologisk ordning, så ju tidigare du ansöker desto större chans att få en plats. Antagningsbesked ges på e-post senast under fredagen samma vecka. Om du blir antagen startar du dina studier måndagen veckan därpå.

För att se vilka kurser som är sökbara behöver du logga in i ansökan.

Detta gäller studier i klass eller distans med handledning vid vår utbildnings-anordnare Komvux.

För samtliga distanskurser på grund- och gymnasienivå får du invänta kommande ansökningsperiod med dess utbildningsstart. 

Varför står det ej behörig när jag har bifogat mina betyg eller gjort nivåtest?

Det beror på att en första behörighetskontroll görs i anslutning till din ansökan. Då kan du få meddelande att vi vill att du bifogar betyg i din ansökan, kommer in med dina betyg till Vägledningscentrum eller gör ett nivåtest. Du står då som ej behörig fram tills dess att ny behörighetskontroll görs efter att ansökningsperioden avslutats.

Du har ingen förtur om du gör din ansökan i början eller slutet av ansökningsperioden. Alla behandlas lika under antagningen.

Jag vill tacka nej till utbildning jag blivit antagen till. Hur gör jag?

Om du innan utbildningen startat kan ge besked om att du inte kommer starta utbildningen kan du meddela genom att skicka e-post till kommun@borlange.se Efter att din utbildning startat meddelar du studieavbrott till din utbildningsanordnare.

Kan jag välja utbildningsanordnare att studera vid?

Nej, det kan du inte. Du blir placerad hos den utbildningsanordnare där utbildningsplats finns.

Jag vill söka Vuxenutbildning i annan kommun. Hur går jag tillväga?

Om du vill söka någon utbildning i annan kommun gör du enligt nedan. Beslut tas därefter om Borlänge kommun beviljar utbildningen med Interkommunal ersättning (IKE). Du får därefter besked på om ansökan beviljas eller avslås.

1. Ansök på ansökningsformulär eller webbansökan hos den kommun som anordnar utbildningen.

2. Bifoga betyg/intyg/dokument som styrker att du har rätt förkunskaper som krävs för utbildningen.

3. Logga in i ansökningswebben för Vuxenutbildningen i Borlänge. Här kan du välja att bifoga ansökan under menyvalet "Här kan du lämna din ansökan till annan kommun".

Du kan också välja att istället skriva ut din ansökan och sedan skicka in kopia på ansökan och bilagorna till Vuxenutbildningen i Borlänge, antingen via post eller mejl.

Postadress: Vägledningscentrum, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge

E-post: kommun@borlange.se

Du kan även lämna in ansökan till Borlänge kommuns Servicecenter, Röda vägen 50 måndag-fredag 08.00-16.00. Servicecenter skickar därefter din ansökan till Vuxenutbildningen.  

Jag har sökt en yrkesutbildning i annan kommun. Hur länge behöver jag vänta på svar om den blir beviljad?

Handläggningstiden för besluten är 14 dagar.

Vad är rätten till Komvux?

Skolverket är den myndighet som reglerar och förtydligar gällande elevers rättigheter att studera på komvux. Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola. Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

  • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • grundläggande behörighet till yrkeshögskola
  • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

Läs mer om rätten till komvux på Skolverket.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur går urvalet till inom vuxenutbildningen?

Efter din anmälan till sfi eller ansökan till annan kurs/utbildning inom Vuxenutbildningen går vi igenom dina tidigare studieerfarenheter med betyg som bifogats anmälan/ansökan.

För att du ska få en korrekt bedömning för behörighet och antagning är det viktigt att du bifogat dina tidigare betyg och dokument som krävs för att kunna bli antagen vid din anmälan/ansökan till Vuxenutbildningen.

Om det är fler ansökningar än platser görs urval utifrån Skolverkets riktlinjer.

När det gäller komvux på gymnasial nivå innebär den nya regleringen att vid urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
  2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
  3. är eller riskerar att bli arbetslös,
  4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
  5. behöver utbildningen för planerat yrkesval

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras utifrån gällande lagstiftning och dataskyddsförordning GDPR.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kan jag överklaga beslut?

Ja, vissa beslut är överklagningsbara. På beslut som kan överklagas ges information på vilket sätt du överklagar. Beslutet omprövas och om beslutet inte ändras enligt din begäran sänds beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd för prövning.

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till: Borlänge kommun Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 781 81 Borlänge eller med e-post till: gymnasie-arbetsmarknadsnamnden@borlange.se

Beslutet omprövas och om beslutet inte ändras enligt din begäran sänds beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd för prövning. Överklagandet måste komma in inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Om tiden överskridits kan överklagan inte tas upp till prövning.

I överklagandet ska du ange vad du är missnöjd med och vilken ändring du önskar i beslutet. Skriv ner betydelsefulla saker för ärendet och som eventuellt kan ha tillkommit som kan göra att beslutet ändras. Överklagandet ska innehålla namn, adress och telefonnummer och vara undertecknad av dig eller ett ombud.