Borlänge kommun

Gymnasienivå och yrkesutbildning - FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om gymnasial vuxenutbildning.

Kostar det något att läsa på gymnasial nivå?

Nej, undervisningen är kostnadsfri, men du står själv för kostnaden för böcker och övrigt kursmaterial.

Kan jag söka kurser som ger särskild behörighet till flera utbildningar samtidigt?

Nej, enligt rätten till komvux har du endast rätt att läsa in en behörighet i taget mot högre utbildning inom högskola/universitet eller Yrkeshögskola.

Kan jag söka en gymnasiekurs eller yrkesutbildning hos er om jag bor i en annan kommun?

Ja, men då måste din hemkommun informera oss om att de står för din utbildningskostnad genom Interkommunal ersättning (IKE). Om du bor i en annan kommun skriver du ut din ansökan till kurs/utbildning och lämnar den till din hemkommun. De sänder den sedan vidare till oss.

Kan jag få studiemedel från CSN om jag läser gymnasiekurser?

Ja, du har rätt att söka studiemedel från CSN om du läser gymnasiekurser och yrkesutbildningar hos oss.

För att söka studiemedel från CSN måste du studera på minst 50 % studietakt.

Hur lång tid tar det att läsa en kurs?

Detta varierar beroende på vilken kurs du läser och vilken studietakt du läser kursen på. Exempelvis tar en kurs på 100 poäng 5 veckor att läsa om du läser på heltid. Läser du samma kurs på halvfart tar det 10 veckor att läsa kursen. Läser du 20 poäng i veckan studerar du på heltid. Vilken takt du kan läsa kursen på varierar beroende på om du läser på distans, i klass eller om du läser på distans med handledning.

Kan jag läsa mer än 20 poäng i veckan?

Ja det kan du göra, men du kan endast få studiemedel för 20 poäng per vecka. Du får alltså inte mer pengar för att du läser mer poäng. Tänk på att heltidsstudier på Vuxenutbildningen har en högre studietakt än den vanliga gymnasieskolan eftersom man läser klart hela kursen på en termin. Att läsa mer än 20 poäng i veckan kan därför bli väldigt krävande. Vi rekommenderar istället att du lägger din tid och energi på att få ett högre betyg och därmed få en ökad chans att komma in på framtida utbildningar. Ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att få information om hur du ansöker om du vill läsa på högre studietakt än heltid.

Jag har fått F i gymnasiekurs inom Vuxenutbildningen, kan jag läsa kursen igen?

Ja, det kan du. Om du har läst kursen på distans kan du isåfall söka kursen i klass eller på distans med handledning för att bli antagen, eller ansöka om prövning i hela kursen.

Om jag vill avbryta mina studier, hur gör jag då?

Om du vill avbryta dina studier meddelar du din utbildningsanordnare (skola) direkt, som registrerar avbrottet.

Jag vill läsa mot en gymnasieexamen, hur gör jag?

Ta kontakt med en studievägledare som hjälper dig med en studieplanering. 

Skickas mina betyg automatiskt till UHR?

Alla kurser som är lästa vid Vuxenutbildningen i Borlänge skickas till UHR:s (Universitets och högskolerådets) betygsdatabas. Betygen ska sedan finnas på antagning.se. Du behöver inte skicka in dessa betyg själv.

Finns det sen ansökan till kurser och yrkesutbildning?

Ja, om vi inte har fyllt kurser med klassundervisning eller distans med handledning kan det finnas vissa restplatser att ansöka till under den vecka som kurserna börjat. Studiestart blir då veckan därefter och platserna fylls på efterhand att ansökningarna kommer in.

Till yrkesutbildningar kan det också finnas platser kvar för vissa utbildningar. Då det finns platser kvar är utbildningarna sökbara igen en vecka efter sista ansökningsdag. Restplatsansökan till yrkesutbildning kan göras upp till 14 dagar efter utbildningens start.

Vad händer om jag inte hinner läsa in mitt slutbetyg innan 1 juli 2025?

Då kan du inte längre läsa mot ett slutbetyg utan får istället läsa mot en gymnasieexamen. Detta innebär att vissa av dina tidigare lästa kurser kanske inte kan användas i ditt nya betyg. För ytterligare information om detta, kontakta studievägledare under fliken "Studie- och yrkesvägledning".