Borlänge kommun

Från IM till vuxenutbildningen - Sömlösa övergångar

Projekt sömlösa övergångar bidrar till att elever från Introduktionsprogrammen i gymnasieskolan kan få information och hjälp att söka till Vuxenutbildningen inom Borlänge kommun eller andra studievägar efter gymnasiestudierna.

Sömlösa övergångar är ett samarbete mellan Introduktionsprogrammen i gymnasieskolan, utbildningsanordnare Komvux och Vägledningscentrum inom Vuxenutbildningen.

Information av studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare från Vägledningscentrum träffar elever vid introduktionsprogrammen två gånger under sista läsåret vid skolan för information om olika vägar vidare efter gymnasiestudierna.

Eleverna har även sin ordinarie studie- och yrkesvägledare vid skolan att boka in enskilda samtal med om sina framtidsplaner.

Kartläggning av kunskaper

Inför ansökan till vuxenutbildning görs kartläggning inom ämnena engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk. Kartläggningen genomförs av lärare vid Komvux och lärare vid Introduktionsprogrammen och ligger till grund för vad eleverna har möjlighet att söka vidare.

Elever som har betyg i grundskolenivå i kan läsa på gymnasienivå inom Vuxenutbildningen eller söka till någon av Vuxenutbildningens yrkesutbildningar.

Studier inom Ungvux

Vid komvux finns en särskild studiegrupp för elever på sfi och grundläggande studienivå i svenska som andraspråk. Studierna sker utifrån den kartlagda nivån på 50 % studietakt.

Elever som vill studera på heltid väljer att läsa ytterligare ett ämne på grundläggande studienivå inom Vuxenutbildningen (engelska eller matematik) eller två kurser på gymnasienivå, t ex matematik eller engelska.

Hjälp med ansökan

Eleverna vid Introduktionsprogrammen får under vårterminen samtal och individuell hjälp av studie- och yrkesvägledare vid ansökan till Vuxenutbildningen i Borlänge.

Antagningsbesked

Efter ansökningsperiodens slut kommer ett digitalt antagningsbesked

Kallelse till kursstart

I slutet av juni får alla som antagits till utbildning kallelse till kursstart från utbildningsanordnaren.

  • Ingen giltig användare vald.