Borlänge kommuns logotyp

Vuxenutbildning och vägledning

Studier på gymnasienivå

Gymnasial utbildning ska ge vuxna motsvarande utbildning som ges i de nationella programmen för gymnasieskolan. Du väljer själv om du vill läsa mot en gymnasieexamen eller enstaka kurser.

Utbildningarna riktar sig först och främst till dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning eller vill bli behörig till högskola/universitet.

Undervisningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva.

Olika sätt att studera

Inom den gymnasiala vuxenutbildningen kan du studera på tre olika sätt:

  • schemabundet i klass
  • distans med handledning av lärare
  • genom studier på distans som är helt webbaserade

Du kan välja samma studieform för alla dina kurser eller läsa vissa kurser på distans och vissa i klass.

Närdistans på grund av Coronaviruset

Från och med 1 september kommer Vuxenutbildningen påbörja en successiv övergång från distansstudier till studieformen Närdistans hos våra utbildningsanordnare.

Närdistans innebär att undervisningen kommer delvis vara webbaserad och delvis genomföras i Vuxenutbildningens lokaler. Vilken typ av undervisning är lämplig för olika skolformer kommer beslutas utifrån respektive elevgrupps behov och möjligheter.

Studier på Närdistans gäller för dig som studerar i studieformerna klass och distans med handledning. Distansstudier fortsätter som tidigare enligt kontakt med lärare genom lärplattform. Nationella prov anordnas hos respektive utbildningsanordnares lokaler.

Behörighet

Du kan börja studera tidigast från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du gymnasieexamen, alternativt studiebevis från gymnasiet, får du börja tidigare. För att vara behörig ska du också sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen avser att ge.

Restplatser

Till kursstarter i augusti, oktober, januari och mars kan restplatser till vissa kurser erbjudas vid vår utbildningsanordnare Komvux. Restplatser är enbart sökbara under kursstartsveckan fram till fredag 14.00. Ansökningar behandlas utifrån behörighet och i kronologisk ordning då ansökan inkom. Antagningsbesked ges på e-post senast under fredagen. Om du blir antagen startar du dina studier måndagen veckan därpå. Detta gäller studier i klass eller distans med handledning.

Studietakt

Du väljer själv om du vill läsa en kurs i taget eller flera kurser samtidigt samt om du läser med studietakt 25 %, 50 % eller 100 % . 100 % = 20 poäng/vecka, vilket innebär 400 poäng för 20 veckor. Räkna med cirka 40 studietimmar för heltidsstudier, 20 timmar för halvtidsstudier och 10 timmar för studier på 25 %.

Exempel: Om du läser fyra 100-poängskurser under 20 veckor kan du välja om du vill läsa en kurs i taget, fem veckor per kurs, eller två kurser i taget, efter varandra tio veckor per kurs, eller alla fyra kurserna samtidigt under 20 veckor.

Studieplanering

Du är välkommen att kontakta en studie- och yrkesvägledare om du behöver hjälp med vilka kurser du behöver läsa och/eller en tidsplanering av dina kurser. Om du vet vilka kurser du behöver läsa och själv vill göra en tidsplanering är det bra att tänka på följande:

Utgå från kursstaterna som finns under året och se till att ansöka rätt antal kurser/poäng (max 400 poäng per söktillfälle) så att du hinner bli klar i anslutning till en ny kursstart, som du gör din nästa ansökan till, så att du inte får glapp i dina studier. Observera att du behöver söka 300 poäng inför oktoberstarten om du läser på heltid och önskar läsa på distans över jul och nyår (vecka 52, 53 och 1.)

Utbildningsanordnare

Gymnasiekurser som ges i klass och distans med handledning har i de flesta fallen Komvux som utbildningsanordnare. Gymnasiekurser som ges på distans har Hermods som utbildningsanordnare.

Prövning vid F-betyg

Om du får betyget F efter genomgången fristående gymnasiekurs hos Hermods har du möjlighet att göra en gratis prövning inom 6 månader. Du anmäler dig till prövning genom Hermods.

Om du får betyget F efter genomgången fristående gymnasiekurs på Komvux hänvisas du till att anmäla dig till gratis prövning enligt vuxenutbildningens ordinarie prövningsperioder under året.

Ansökan

Du söker till våra utbildningar genom att klicka på knappen här nedanför.

Ansök här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information - hitta snabbt

Via länkarna här nedanför hittar du mer information du kan ha nytta av om du är intresserad av studier på gymnasienivå. Här finns också länk till Centrala studiestödsnämnden (CSN) om du vill läsa mer om möjligheter till ekonomiskt stöd vid studier.

Våra yrkesutbildningar

Frågor och svar om gymnasial vuxenutbildning

Betyg och examen

Frågor och svar om ansökan och antagning

CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster