Borlänge kommuns logotyp

Vuxenutbildning och vägledning

Kurser på Distans

Vuxenutbildningen Borlänge har ett brett utbud av distanskurser på gymnasial nivå. Studera var och när du vill.

Inför studierna kallas du till ett introduktionsmöte på plats i Borlänge i anslutning till kursstart. Distansstudierna är därefter helt webbaserade vilket betyder att man hela tiden utgår från din egen dator med Internet, förutom slutprov/nationella prov. Slutprov/nationella prov genomförs på plats i en lokal som tillhör Vuxenutbildningen i Borlänge.

Utbildningen sker genom självstudier i den webbaserade utbildningsplattformen Novo. I Novo hittar du studieguider, testa dig själv-uppgifter, prov, ljud- och videoklipp samt dina uppdrag i kursen. En lärare rättar dina uppdrag och svarar på frågor du har under utbildningen. 

Distansutbildningen finns tillgänglig dygnet runt och du kan studera var du än befinner dig. För att klara av distansstudier måste man inte bara ha goda datorkunskaper, man måste också vara strukturerad och motiverad för att självständigt se till att slutföra alla uppgifter och klara utbildningen.

För att genomföra utbildningen på distans krävs att du har tillgång till dator.

Studietakt

Du väljer själv om du vill läsa en kurs i taget eller flera kurser samtidigt samt om du läser med studietakt 25 %, 50 % eller 100 % . 100 % = 20 poäng/vecka, vilket innebär 400 poäng för 20 veckor. Räkna med cirka 40 studietimmar för heltidsstudier, 20 timmar för halvtidsstudier och 10 timmar för studier på 25 %.

Studieplanering

Du är välkommen att kontakta en studie- och yrkesvägledare om du behöver hjälp med vilka kurser du behöver läsa och/eller en tidsplanering av dina kurser. Om du vet vilka kurser du behöver läsa och själv vill göra en tidsplanering är det bra att tänka på följande:

Utgå från kursstaterna som finns under året och se till att ansöka rätt antal kurser/poäng (max 400 poäng per söktillfälle) så att du hinner bli klar i anslutning till en ny kursstart, som du gör din nästa ansökan till, så att du inte får glapp i dina studier. Observera att du behöver söka 300 poäng inför oktoberstarten om du läser på heltid och önskar läsa på distans över jul och nyår (vecka 52, 53 och 1.)

Antagning

Du kan bli antagen till maximalt 400 poäng vid varje ansökningstillfälle. Maximalt studietakt, 20 poäng/vecka i snitt.

Om du har läst en webbaserad distanskurs som du inte har uppnått godkänt resultat i, kommer du inte bli antagen till samma kurs igen på distans. Istället hänvisas du till prövning eller till undervisning i klass eller distans med handledning för kursen. 

För att bli antagen till distanskurs måste du ange vilken utbildning och vilket lärosäte du söker behörighetsgivande kurser till, ex "Sjuksköterska/Högskolan Dalarna". Du kan läsa in 1 särskild behörighet i taget och den kan bestå i flera kurser. I annat fall blir kurserna inte beviljade.

Om ditt mål är gymnasieexamen eller slutbetyg behöver du ange det samt bifoga betyg och en studieplanering. Du kan alltid få hjälp med studieplanering av våra studie- och yrkesvägledare.

Undantaget från ovanstående krav är följande kurser: Engelska 5, 6, matematik 1,2, svenska/svenska som andraspråk 1,2 och 3, historia 1b, naturkunskap 1b, religion 1 och samhällskunskap 1b. Till dessa kurser antas alla behöriga sökanden oavsett mål med sina studier.

Viktigt att tänka på! Under rubriken "Övrigt" i ansökan kan du ange önskemål om du önskar läsa en kurs i taget eller kurser parallellt. Du kan också ange annat som handlar om dina kommande studier.  

Om du vill läsa kurser som bygger på varandra i kunskapsnivå, t ex svenska 1,2 och 3 kan du söka alla tre samtidigt på distans. Ange under rubriken "Övrigt" i ansökan att du vill läsa kurserna efter varandra.

Utbildningsanordnare

Samtliga kurser som ges på distans har Hermods som utbildningsanordnare.

Kurser som innehåller APL

En del av kurserna i vårt utbildningsutbud på distans innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande). För APL-kurs gäller att du som studerande ordnar egen APL, inte utbildningsanordnaren.

Kursutbud vid samtliga kursstarter under året

Kursutbud

Kursnamn

APL    

Poäng 

Rekommenderade förkunskaper

Administration   1

APL

100

Information och     kommunikation 1, Reception 2, eller Konferens 2

Administration   2

APL

100

Administration 1

Affärsjuridik


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Affärskommunikation

APL

100

Kursen kan läsas   flera gånger på olika språk. Om kursen läses på engelska bygger den på   engelska 5. Om kursen läses på ett modernt språk bygger den på moderna språk   3. Om kursen läses på modersmål bygger den på kursen modersmål 1.

Affärsutveckling   och ledarskap


100

Marknadsföring 1

Aktiviteter   och upplevelser

APL

100

Besöksnäringen   eller Naturbruk

Aktivitetsledarskap


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Akutsjukvård

APL

200

Vård- och   omsorgsarbete 2 och Medicin 1

Arkitektur-   hus


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Arkitektur-   rum


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Barn- och   ungdomssjukvård

APL

200

Vård- och   omsorgsarbete 2 och Medicin 1

Barns lärande   och växande


100

Lärande och   utveckling och Människors miljöer

Besöksnäringen

APL

100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Biologi 1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Biologi 2


100

Biologi 1

Branschkunskap inom handel och administration


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Danska 1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Dator och   nätverksteknik


100

Datorteknik 1a

Datorteknik 1a


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Datorteknik 1b


100

Datorteknik 1a

Digitalt   skapande 1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Digitalt   skapande 2


100

Digitalt   skapande 1

Engelska 5


100

Grundläggande   engelska

Engelska 6


100

Engelska 5

Engelska 7


100

Engelska 6

Entreprenörskap


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Entreprenörsskap   och företagande


100

Företagsekonomi   1 eller Entreprenörskap

Etik och   människans livsvillkor


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Etnicitet och   kulturmöten


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Evenemang


100

Konferens och   evenemang eller utställningsdesign 2

Film- och   TV-kunskap


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Filosofi 1


50

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Filosofi 2


50

Filosofi 1

Franska 1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Franska 2


100

Franska 1

Franska 3


100

Franska 2

Franska 4


100

Franska 3

Franska 5


100

Franska 4

Franska 6


100

Franska 5

Franska 7


100

Franska 6

Friskvård och   hälsa


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Frukost och   bufféservering

APL

100

Logi

Fysik 1a


150

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Fysik 1b1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Fysik 1b2


50

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Fysik 2


100

Fysik 1a eller   Fysik 1b2

Företagsekonomi   1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Företagsekonomi   2


100

Företagsekonomi   1

Geografi 1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Geografi 2


100

Geografi 1

Grundläggande   vård och omsorg


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Gränssnittsdesign


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Gränssnittsdesign   3D


100

Gränssnittsdesign

Guide   och reseledare

APL

100

Besöksnäringen   eller fordon- och transportbranschens villkor och arbetsområden

Gymnasiearbete   Barn och fritidsprogrammet


100

Genomförs i   slutet av utbildningen efter att majoriteten av kurser inom den valda   inriktningen mot en gymnasieexamen är klara

Gymnasiearbete Handels- och admninistrationsprogrammet


100

Genomförs i   slutet av utbildningen efter att majoriteten av kurser inom den valda   inriktningen mot en gymnasieexamen är klara

Gymnasiearbete Humanistiska programmet


100

Genomförs i   slutet av utbildningen efter att majoriteten av kurser inom den valda   inriktningen mot en gymnasieexamen är klara

Gymnasiearbete Naturvetenskapsprogrammet


100

Genomförs i   slutet av utbildningen efter att majoriteten av kurser inom den valda   inriktningen mot en gymnasieexamen är klara

Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet


100

Genomförs i   slutet av utbildningen efter att majoriteten av kurser inom den valda   inriktningen mot en gymnasieexamen är klara

Gymnasiearbete Teknikprogrammet


100

Genomförs i   slutet av utbildningen efter att majoriteten av kurser inom den valda   inriktningen mot en gymnasieexamen är klara

Gymnasiearbete Vård och omsorgsprogrammet


100

Genomförs i   slutet av utbildningen efter att majoriteten av kurser inom den valda   inriktningen mot en gymnasieexamen är klara

Hemsjukvård


100

Vård- och   omsorgsarbete 2 och Medicin 1

Historia 1a1


50

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Historia 1a2


50

Historia 1a1

Historia 1b


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Historia 2a


100

Historia 1a2   eller Historia 1b

Historia 2b-   kultur


100

Historia 1a2   eller Historia 1b

Historia 3


100

Historia 1a2   eller Historia 1b

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering


100

Beroende på valt   kunskapsområde, Samhällskunskap 2, Psykologi 2, Historia 2 eller Moderna   språk 4. Kan läsas flera gånger med olika innehåll

Hållbar   turism


100

Besöksnäringen   eller Naturguidning 1, Renen och dess naturmiljö samt Samisk matkultur

Hållbart samhällsbyggande


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Hälsopedagogik


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Information   och kommunikation 1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Internationell   ekonomi


100

Samhällskunskap   1a2 eller Samhällskunskap 1b

Internationella   relationer 


100

Samhällskunskap   1a2 eller Samhällskunskap 1b

It i vård och   omsorg


100

Vård- och   omsorgsarbete 2

Italienska 1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Italienska 2


100

Italienska 1

Journalistik,reklam och information 1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Journalistik,reklam och information 2


100

Journalistik,   reklam och information 1

Kemi 1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Kemi 2


100

Kemi 1

Kinesiska 1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Kinesiska 2


100

Kinesiska 1

Kommunikation


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Komplementärmedicin


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Konferens 1

APL

100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Konferens 2

APL

100

Konferens 1

Konferens   och evenemang


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Konstarterna och samhället


50

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Kost och hälsa


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Kost, måltid och munhälsa


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Kultur och   idéhistoria


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Latin - språk   och kultur 1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Latin - språk   och kultur 2


100

Latin1

Latin - språk   och kultur 3


100

Latin 2

Ledarskap och   organisation

APL

100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Litteratur


100

Svenska 1 eller   Svenska som andraspråk 1

Logi


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Logistik 1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Lärande och   utveckling


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Marknadsföring


100

Företagsekonomi   1 eller Entreprenörskap och företagande

Marknadsföring   och försäljning


100

Besöksnäringen   eller Fritids - och friskvårdsverksamheter

Matematik 1a


100

Grundläggande   matematik eller motsvarande. Ingår i samtliga Yrkesprogram

Matematik 1b


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande. Kursen ingår i Ekonomi-   Estetiska- Humanistiska- Samhällsvetenskapsprogrammet

Matematik 1c


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande. Kursen ingår i   Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet

Matematik 2a


100

Matematik 1a, 1b   eller 1c

Matematik 2b


100

Matematik 1a, 1b   eller 1c

Matematik 2c


100

Matematik 1a, 1b   eller 1c

Matematik 3b


100

Matematik 2a, 2b   eller 2c

Matematik 3c


100

Matematik 2a, 2b   eller 2c

Matematik 4


100

Matematik 3b   eller 3c

Matematik 5


100

Matematik 4

Matematik   specialisering


100

Matematik 4

Medicin 1

APL

150

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Medicin 2


100

Medicin 1

Medieproduktion   1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Medieproduktion   2


100

Medieproduktion   1

Medier, samhälle och kommunikation 1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Medier, samhälle och kommunikation 2


100

Medier, samhälle   och kommunikation 1

Miljö- och   energikunskap


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Människans   språk 1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Människans   språk 2


100

Människans språk   1

Människors   miljöer


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Naturkunskap   1a1


50

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Naturkunskap   1a2


50

Naturkunskap 1a1

Naturkunskap   1b


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Naturkunskap   2


100

Naturkunskap 1a2   eller Naturkunskap 1b

Palliativ   vård 


100

Vård- och   omsorgsarbete 2 och Medicin 1

Pedagogiska   teorier och praktiker


100

Pedagogiskt   arbete

Pedagogiskt   arbete

APL

200

Lärande och   utveckling och Människors miljöer

Pedagogiskt   ledarskap

APL

100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Personaladministration

APL

100

Administration 2   eller våningsservice 2

Personlig   försäljning 1

APL

100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Personlig   försäljning 2

APL

100

Personlig   försäljning 1

Personlig   försäljning 3


100

Personlig   försäljning 2

Politik och   hållbar utveckling


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Praktisk   marknadsföring 1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Praktisk   marknadsföring 2


100

Praktisk   marknadsföring 1

Privatjuridik


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Programhantering


100

Information och   kommunikation 1

Programmering   1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Programmering   2


100

Programmering 1

Psykiatri 1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Psykiatri 2

APL

200

Psykiatri 1

Psykologi 1


50

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Psykologi 2a


50

Psykologi 1

Psykologi 2b


50

Psykologi 1

Reception 1

APL

100

Logi

Reception 2 

APL

100

Reception 1

Receptions-   och konferensservice

APL

100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Redovisning 1


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Redovisning 2


100

Redovisning 1

Religionskunskap   1


50

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Religionskunskap   2


50

Religionskunskap   1

Reseproduktion och försäljning

APL

100

Besöksnäringen

Resmål och resvägar

APL

100

Besöksnäringen   eller fordon- och transportbranchens villkor och arbetsområden

Retorik


100

Svenska 1 eller   Svenska som andraspåk 1

Rums- och konferensbokning

APL

100

Konferens 2   eller Reception 2

Rätten och   samhället


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Rättspsykiatri


100

Psykiatri 2

Samhällsbaserad   psykiatri


100

Psykiatri 2

Samhällskunskap   1a1


50

Grundläggande   svenska/ svenska som andra språk och samhällskunskap eller motsvarande

Samhällskunskap   1a2


50

Samhällskunskap   1a1

Samhällskunskap   1b


100

Grundläggande   svenska/svenska som andra språk och samhällskunskap eller motsvarande

Samhällskunskap   2


100

Samhällskunskap   1a2 eller Samhällskunskap 1b

Samhällskunskap   3


100

Samhällskunskap   2

Samtida   kulturuttryck


100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Servicekunskap

APL

100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Service och   bemötande 1

APL

100

Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Skapande   verksamhet


100

Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Skrivande


100

Svenska 1 eller   Svenska som andraspåk 1

Socialpedagogik


100

Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Socialt   arbete

APL

200

Sociologi

Sociologi


100

Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Spanska 1


100

Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Spanska 2


100

Spanska 1

Spanska 3


100

Spanska 2

Spanska 4


100

Spanska 3

Spanska 5


100

Spanska 4

Spanska 6


100

Spanska 5

Spanska 7


100

Spanska 6

Specialpedagogik   1


100

Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Specialpedagogik   2

APL

100

Specialpedagogik   1

Svenska 1


100

Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Svenska 2


100

Svenska 1

Svenska 3


100

Svenska 2

Svenska som   andraspråk 1


100

Svenska som   andra språk eller motsvarande

Svenska som   andraspråk 2


100

Svenska som   andra språk 1

Svenska som   andraspråk 3


100

Svenska som   andra språk 2

Svenskt   teckenspråk för hörande 1


100

Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Teknik 1


150

Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Textkommunikation 


100

Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Transport och   spedition


100

Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Turistbyråservice

APL

100

Besöksnäringen

Tyska 1


100

Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Tyska 2


100

Tyska 1

Tyska 3


100

Tyska 2

Tyska 4


100

Tyska 3

Tyska 5


100

Tyska 4

Tyska 6


100

Tyska 5

Tyska 7


100

Tyska 6

Ungdomskulturer


100

Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Vardagsolyckor


100

Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Webbserverprogrammering   1


100

Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Webbserverprogrammering   2


100

Webbserverprogrammering   1

Webbutveckling   1


100

Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Webbutveckling   2


100

Webbutveckling   1

Våningsservice 1

APL

100

Logi

Vård och omsorg vid demenssjukdom


100

Vård och   omsorgsarbete 2

Vård- och   omsorgsarbete 1

APL

200

Vård och   omsorgsarbete eller motsvarande

Vård- och   omsorgsarbete 2

APL

150

Vård och   omsorgsarbete 1

Vårdpedagogik   och handledning


100

Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Äldres hälsa   och livskvalitet

APL

200

Vård och omsorgsarbete 2

Ansökan

Du ansöker till gymnasial vuxenutbildning via länken nedan.

Länk till ansökningsportalenöppnas i nytt fönster

Är du bokförd i en annan kommun än Borlänge söker du via din hemkommun.

Senast uppdaterad: 01 april 2020

Telefon: 0243 - 740 00

Besöksadress: Stadshuset, Röda vägen 50

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här