Borlänge kommuns logotyp

Sfi i klass

Om du studerar sfi i klass har du minst 15 timmars lärarledd undervisning per vecka. Studierna pågår tre timmar per dag.

Orienteringskurser samtidigt som sfi-undervisning

Sfi i klass innebär studier på halvtid. Det kan däremot krävas att du studerar på heltid. Mer information på olika språk om vad som gäller kring heltidsstudier finns i dokumentlänkar i slutet av det här stycket.

Då du anmäler dig till sfi I klass ingår också orienteringskurser. Följande orienteringskurser finns inom Vuxenutbildningen i Borlänge.

  • Digital kompetens (flera nivåer)
  • Arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige (flera nivåer)
  • Extra svenska/samhällskunskap (flera nivåer)
  • Introduktion till engelska
  • Introduktion till matematik

Orienteringskurserna omfattar ca 10 timmar/vecka. Om du inte önskar studera orienteringskurs kan du tacka nej till orienteringskurs. 

Observera: Om du avbryter orienteringskurs kan eventuella ersättningar från arbetsförmedling och försörjningsstöd komma att minskas.  

Orienteringskurserna som kombineras med sfi gäller endast för studerande i klass.

Individuell studieplan

Under dina studier har du en individuell studieplan i som skapas i samband med din anmälan. Efter introduktionen genomförs en fördjupad studieplan som kan innehålla kartläggning och samtal om din studienivå och kommande studier.

Kombinera sfi med grund- eller gymnasiekurser

Du som läser sfi har möjlighet att kunna kombinera dina studier i svenska med kurser på grundläggande nivå i engelska eller matematik för att komma upp i heltidsstudier, om du inte läser orienteringskurs. Du kan även kombinera sfi med gymnasiekurser i engelska och matematik.

Stöd i dina sfi-studier

Det bästa stödet i dina sfi-studier får du i klassrum med din/dina lärare, och handledare då du deltar i all undervisning ända från kursintroduktionen. Undervisningen kan innebära föreläsningar, färdighetsträning och studiebesök. Du har även möjlighet att få extra tid och hjälp med andra resurspersoner.

Extra anpassningar

Extra anpassningar i dina studier kan innebära studiehandledning på modersmål i de vanligast förekommande språken, inlästa läromedel, digitala program, längre tid vid prov, muntliga prov och hörselslinga.

Läromedel

Inom sfi använder vi olika former av läromedel så som tryckt studielitteratur, digitala läromedel, appar, lärplattform där kurs- och utbildningsinformation finns samlade i. Du får oftast dina uppgifter i lärplattformen, övar dina färdigheter i och skickar in dina klara uppgifter i och får din återkoppling i plattformen. 

Tester kan genomföras genom plattformen där resultatet avgör kommande moment och studieuppgifter utifrån kunskapskraven.

Du kan alltid få hjälp med att lära dig att använda dator och andra hjälpmedel under lektionstid när du studerar i klass.