Borlänge kommuns logotyp

Vuxenutbildning och vägledning

Studieekonomi, poäng och studietakt

All kommunal vuxenutbildning är kostnadsfri, men du måste själv betala för böcker och material. För att finansiera dina studier är det vanligast att söka studiestöd från CSN, Centrala studiestödsnämnden. Studiestöd kan sökas för hel- eller deltidsstudier.

För de flesta av våra utbildningar vid Vuxenutbildningen kan du söka studiestöd från CSN. Undantag gäller för studier inom sfi och på Lärvux, där du inte har rätt till studiestöd.

CSN har två olika studiestöd, studiemedel och studiestartsstöd.

Studiemedel

Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du också vill låna. Lånet måste du betala tillbaka. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar heltid eller deltid och hur många veckor du studerar.

Du kan bara få studiemedel under en begränsad tid. Hur länge du kan få studiemedel beror på vilken utbildningsnivå du studerar på.

Du har rätt till studiemedel från CSN från 1 juli det år du fyller 20 år. Studiemedel från CSN beviljas som längst till och med det år du fyller 56 år men rätten att låna pengar begränsas redan från att du fyllt 47 år.

Ansökan om studiemedel

Du ansvarar själv för att göra ansökan om studiemedel till CSN och att uppgifterna stämmer. Ansökan görs digitalt på CSN:s hemsida (se länk nedan) med hjälp av e-legitimation.

CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp med ansökan om studiemedel

Vuxenutbildningen har tagit fram en hjälp för dig som ska söka studiemedel från CSN. Instruktioner finns nedskrivna och finns förutom i svenska översatt till fem olika språk (arbiska, kurdiska kurmanji, persiska, somaliska och tigrinja). De finns att ladda ner nedan

Att söka studiemedel- ArbiskaPDF

Att söka studiemedel- Kurdiska kurmanjiPDF

Att söka studiemedel- PersiskaPDF

Att söka studiemedel- SomaliskaPDF

Att söka studiemedel- SvenskaPDF

Att söka studiemedel- TigrinjaPDF

Det går också bra att ringa CSN och be dem om hjälp, telefon 0771-276 000, eller att läsa om hur ansökan går till på flera språk på deras hemsida csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På CSN:s hemsida finns även en film, på svenska, om hur ansökan går till. Filmen finns även att väja som textad på arabiska, engelska, persiska och somaliska.

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett rent bidrag på cirka 9000 kr per 4-veckorsperiod om du läser på heltid. Det kan du få i max 50 veckor på heltid, eller 100 veckor på halvtid, om du läser på grundskolenivå eller gymnasienivå på vuxenutbildning eller folkhögskola.

För att få ansöka om studiestartsstöd måste du

- vara 25-56 år gammal

- ej ha haft studiemedel från CSN de senaste tre åren

- vara inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande

- ha varit arbetssökande på heltid minst sex månader det senaste året (även inskriven i ett arbetsmarknads­politiskt program eller deltagit i etablerings­insatser räknas som arbetslöshet)

- sakna en fullständig gymnasieutbildning eller kurser i svenska och engelska (och eventuellt matematik) om du har en fullständig utländsk gymnasieutbildning

Ansökan om studiestartsstöd

Till skillnad från ansökan om studiemedel kan ansökan om studiestartsstöd inte göras själv, utan måste göras tillsammans med ansvarig personal på Vägledningscentrum. Kontakta därför Vägledningscentrum om du vill ansöka om studiestartsstöd.

Studieperiod på ditt antagningsbesked

På det antagningsbesked du fått från Vuxenutbildningen framgår alltid rätt studieperiod samt poängantal för kurs/er du söker studiestöd för.

Poäng på kurser vid Vuxenutbildningen

Varje delkurs på grundskolenivå och varje kurs på gymnasienivå omfattar ett visst antal poäng. Dina studiers poängomfattning får du om du summerar ihop poängen för de kurser du studerar.

Studietakt

Den lägsta studietakten du kan få studiestöd för är 50 % under minst 3 veckor. För att studera på heltid krävs att du läser minst 20 poäng/vecka.

100%= 20 poäng/vecka

75%= 15-19 poäng/vecka

50%= 10-14 poäng/vecka

Du väljer själv om du vill läsa en kurs i taget eller flera kurser samtidigt, samt om du läser med studietakt 50 %, 75 % eller 100 %.  Räkna med att lägga ner ca 40 studietimmar för heltidsstudier.

Lämna studieförsäkran

När du börjat studera ska en studieförsäkran lämnas till CSN innan pengar kan betalas ut. Försäkran gäller då att du studerar eller tänker börja studera utifrån uppgifterna i ditt beslut. Du måste ha fått beslut om studiestöd innan studieförsäkran lämnas.  

Krav på studieresultat

Dina studieresultat måste varit tillräckliga för att få rätt till nytt studiestöd. CSN ställer krav på att du ska få godkända betyg (minst E) i de kurser du får studiestöd för. Du kan ändå få studiestöd trots att du inte uppfyller kraven på studieresultat så länge du inte har underkänt (F)  i mer än 200 poäng.

Meddela kursändringar

Om du har studiestöd från CSN måste du tänka på att ändringar i din studieplan kan påverka rätten till studiestöd. Glöm inte att anmäla ändringen till CSN. Om ändring inte görs kan du bli återbetalningsskyldig.

Frågor om studiestöd

Har du frågor om studiemedel och hur du gör en ansökan eller om studiestartsstöd kan du alltid ringa till CSN på telefon 0771-276 000 eller gå in på deras hemsida csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra sätt att finansiera dina studier

A-kassa- Grundregeln är att du ska söka arbete aktivt och vara beredd att ta lämpligt arbete under tiden du har a-kassa. Det innebär att du kan studera deltid med bibehållen ersättning om a-kassan inte anser att det hindrar möjligheterna till arbete. Ta kontakt med din a-kassa om detta.

Aktivitetetsstöd- Arbetsförmedlingen bestämmer om du kan få aktivitetsstöd när du studerar, om du är inskriven som arbetssökande.

Försörjningsstöd- Kommunens verksamhet för ekonomiskt bistånd kan bestämma om du kan studera om du har försörjningsstöd.

Sjukpenning eller sjukersättning- Försäkringskassan bestämmer om du kan studera samtidigt som du har sjukpenning eller sjukersättning.