Borlänge kommuns logotyp
Borlänge stadsmiljö

Bygga, bo och miljö

Borlänge kommuns uppdrag är att skapa ett hållbart samhälle och där är vårt boende en viktig del.

Hur vi bor och lever har stor betydelse för oss och vår omgivning. Vi hjälper dig gärna i alla de boendefrågor vi jobbar med. Här kan du som funderar på att bygga hus hitta lediga villatomter och nya bostadsområden som planeras. Har du frågor som rör din boendemiljö kan du också hitta information.

Ring direkt till kommunens handläggare

Du kan ringa direkt till våra handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Öppettider telefon: tisdag 12.30-14.30, torsdag 08.00-10.00

Bygglovsavdelningen: 0243-22 22 60
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen: 0243-22 22 61
Livsmedelskontroll: 0243-22 22 62
Stadsmiljö (frågor om markupplåtelse) : 0243-22 22 63

Övrig tid når du oss via servicecenter: 0243-740 00
Öppettider telefon: måndag - fredag, 08.00-16.30

Öppet hus på Palladium

Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar att bjuda in till öppet hus fem gånger per år. Kom och ställ dina frågor kopplat till bygglov, förhandsbesked, strandskydd, enskilda avlopp, detaljplaner m.m. direkt till handläggarna.

Datum: Hösten 2024