Dela sidan på sociala medier

Hälsa och säkerhet i byggnader och på tomter

Brandskydd och sotning

Tre av fyra bränder inträffar i bostäder. Många bränder kan förhindras genom förebyggande åtgärder. Idag är det ett lagkrav att varje bostad (villa, lägenhet och fritidshus) ska vara försedd med brandvarnare. Det är också bra att ha någon form av släckutrustning.

Hissar

Hissar finns för många olika användningsområden. De flesta hissarna finns i vanliga bostadshus och är avsedda för persontransport mellan våningsplanen. Andra hisstyper är varu- och småvaruhissar, soptransporthissar, trapphissar och plattformshissar.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Sidan senast uppdaterad