Borlänge kommuns logotyp
Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Avfall ska hanteras utifrån sina egenskaper och det innebär att det inte finns någon patentlösning på val av behandlingsmetod.

EU:s avfallshierarki fastslår att man i första hand ska sträva efter att förhindra att avfall uppkommer framför allt genom förbättrade produktionsmetoder men också genom förändrade konsumtionsmönster.

Det avfall som ändå uppkommer ska i första hand återanvändas om det är möjligt, i andra hand återvinnas. Återvinning kan ske genom att materialet eller energin återvinns eller att näringsämnena går in i ett kretslopp. Bland återvinningsmetoderna finns exempelvis olika biologiska behandlingsmetoder som kompostering eller rötning, materialåtervinning för olika sorterade avfall samt förbränning med energiutvinning i särskilt anpassade förbränningsanläggningar.

I sista hand kan deponering vara den enda lämpliga behandlingsmetoden utifrån geografiska, miljömässiga, tekniska och samhällsekonomiska bedömningar.

I Borlänge är det främst Borlänge Energi som arbetar med avfallsfrågor.

Borlänge Energis information om avfall och återvinning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också läsa mer om avfallshantering på Sveriges avfallsportal sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fågelmyra återvinningscentral

På Fågelmyra återvinningscentral kan du lämna skrymmande avfall, som exempelvis byggmaterial, elektronik och farligt avfall.

Öppettider:
Måndag-fredag 07.00-19.00
Lördag-söndag 09.00-15.00

Fågelmyra återvinningscentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om sortering av hushållssopor

Till Dala Avfalls sorteringsguide Länk till annan webbplats.