Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Avfall och återvinning

Avfall ska hanteras utifrån sina egenskaper och det innebär att det inte finns någon patentlösning på val av behandlingsmetod.

EU:s avfallshierarki fastslår att man i första hand ska sträva efter att förhindra att avfall uppkommer framför allt genom förbättrade produktionsmetoder men också genom förändrade konsumtionsmönster.

Det avfall som ändå uppkommer ska i första hand återanvändas om det är möjligt, i andra hand återvinnas. Återvinning kan ske genom att materialet eller energin återvinns eller att näringsämnena går in i ett kretslopp. Bland återvinningsmetoderna finns exempelvis olika biologiska behandlingsmetoder som kompostering eller rötning, materialåtervinning för olika sorterade avfall samt förbränning med energiutvinning i särskilt anpassade förbränningsanläggningar.

I sista hand kan deponering vara den enda lämpliga behandlingsmetoden utifrån geografiska, miljömässiga, tekniska och samhällsekonomiska bedömningar.

I Borlänge är det främst Borlänge Energi som arbetar med avfallsfrågor. Kontakta Borlänge Energi om du vill ha svar på frågor, eller gå till deras sida via länken nedan.

Du kan också läsa mer om avfallshantering i Sverige på Avfall Sveriges webbplats. Se länk nedan.

Hur ska jag sortera? Hitta svaret snabbt:

Hushållssopor - hur ska jag sortera?

Fågelmyra återvinningscentral

På Fågelmyra återvinningscentral kan du lämna skrymmande avfall, som exempelvis byggmaterial, elektronik och farligt avfall.

Öppettider:
Måndag-fredag 07.00-19.00
Lördag-söndag 09.00-15.00

Mer information får du här.

Sidan senast uppdaterad