Borlänge kommun

Återbyggdepå

 Ett initiativ för att minska avfallet och få fler personer ut i arbete.

Historik

I Borlänge kommun har det i flera år funnits ett intresse för att öka återbruket av byggmaterial. Högskolan i Dalarna, Byggutbildning STAR, Borlänge Energi, Tunabyggen, Hushagen och Borlänge kommun har sedan hösten 2017 diskuterat möjligheterna för ett arbete kring återbruk av byggmaterial. Våren 2019 kom även ett initiativ från Dalarnas försäkringsbolag som såg ett behov att kunna åtgärda försäkringsskador på ett mer hållbart sätt.

Samarbetspartners

Så sommaren 2019 bestämde Borlänge kommun, Borlänge energi, Tunabyggen, Hushagen och Dalarnas försäkringsbolag att nu var det dags att göra verkstad av planerna och det är nu dessa fem aktörer som tillsammans har gjort det möjligt att starta en återbyggdepå i Borlänge.

Minska avfallet

Återbyggdepåns huvudfokus är att minska avfallet vilket är ett av kommunens viktigaste mål i den avfallsplanen som är fastställd av kommunfullmäktige. Dala Återbyggdepå har som målsättning att 2023 återbruka 2500 ton byggmaterial.

Fler personer i arbete

Projektets syfte är också att kunna bidrar till att fler personer kommer ut i jobb, arbetsträning och att nyanlända integreras i samhället.

Läs mer på: dalaåterbyggdepå.se Länk till annan webbplats.

För kontakt: aterbygg@borlange.se

Besök Facebooksidan för aktuell information: Dala Återbyggdepå Länk till annan webbplats.

Youtube: Dala Återbyggdepå i Borlänge

Klicka på bilden ovan för att se klippet "Dala Återbyggdepå i Borlänge" på Youtube.