Borlänge kommun

Avfall från verksamheter

Verksamhetsutövare ansvarar själva för att avfall från verksamheten hämtas av godkänd transportör.

Exempel på verksamhetsavfall är biprodukter vid tillverkning. Verksamhetsutövaren är också skyldig att se till att avfallet transporteras till en godkänd mottagningsanläggning.

För farligt avfall gäller särskilda regler, se informationsblad nedan.

Information om farligt avfall PDF

Borlänge Energi om avfallshantering i Borlänge kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster