Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Avfall från verksamheter

Verksamhetsutövare ansvarar själva för att avfall från verksamheten hämtas av godkänd transportör.

Exempel på verksamhetsavfall är biprodukter vid tillverkning. Verksamhetsutövaren är också skyldig att se till att avfallet transporteras till en godkänd mottagningsanläggning.

För farligt avfall gäller särskilda regler, se informationsblad nedan.

Fågelmyra återvinningscentral

På Fågelmyra återvinningscentral kan du lämna skrymmande avfall, som exempelvis byggmaterial, elektronik och farligt avfall.

Öppettider:
Måndag-fredag 07.00-19.00
Lördag-söndag 09.00-15.00

Mer information får du här.

Sidan senast uppdaterad