Borlänge kommuns logotyp

Hushållsavfall

Kommunen ansvarar för transport och slutligt omhändertagande av hushållsavfall. I Borlänge sköts denna hantering av Borlänge Energi på uppdrag av kommunstyrelsen. Miljönämnden utövar tillsyn över lagstiftningen inom avfallsområdet.

Avfallshanteringen i Borlänge regleras av renhållningsordningen som består av lokala föreskrifter samt en avfallsplan. För anmälan om hemkompostering samt ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall finns särskilda blanketter som ska skickas till Miljönämnden.

Anmälan hemkompostering Bokashi + Bilaga 1PDF

Anmälan befrielse eller uppehåll från hämtning av hushållsavfallPDF

Hushållssopor - hur ska jag sortera?

Till Dala Avfalls sorteringsguidelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrig läsning

Avfallsplan Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 12 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här