Borlänge kommuns logotyp

Hushållsavfall

Kommunen ansvarar för transport och slutligt omhändertagande av hushållsavfall. I Borlänge sköts denna hantering av Borlänge Energi på uppdrag av kommunstyrelsen. Miljönämnden utövar tillsyn över lagstiftningen inom avfallsområdet.

Avfallshanteringen i Borlänge regleras av renhållningsordningen som består av lokala föreskrifter samt en avfallsplan. För anmälan om hemkompostering samt ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall finns särskilda blanketter som ska skickas till Miljönämnden.

Anmälan hemkompostering och Bokashi Word, 41.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan befrielse eller uppehåll från hämtning av hushållsavfall Pdf, 486.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga Hemkompostering och Bokashi Pdf, 538.2 kB.

Hushållssopor - hur ska jag sortera?

Till Dala Avfalls sorteringsguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrig läsning

Avfallsplan Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.