Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Hushållsavfall

Kommunen ansvarar för transport och slutligt omhändertagande av hushållsavfall. I Borlänge sköts denna hantering av Borlänge Energi på uppdrag av kommunstyrelsen. Miljönämnden utövar tillsyn över lagstiftningen inom avfallsområdet.

Avfallshanteringen i Borlänge regleras av renhållningsordningen som består av lokala föreskrifter samt en avfallsplan. För anmälan om hemkompostering samt ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall finns särskilda blanketter som ska skickas till Miljönämnden.

Hushållssopor - hur ska jag sortera?

Sidan senast uppdaterad