Borlänge kommuns logotyp

Trädgårdsavfall

Som trädgårdsavfall räknas gräs, löv, kvistar och andra växtdelar som uppstår vid trädgårdsskötsel.

Trädgårdsavfall bör i första hand komposteras på den egna fastigheten. Kvistar och grenar bör finfördelas t.ex. med hjälp av en kompostkvarn innan det läggs i komposten.

Om man inte vill kompostera sitt trädgårdsavfall får man själv transportera avfallet till Fågelmyra återvinningsanläggning. För trädgårdsavfall gäller, som för allt annat avfall, att det inte får tippas i naturen.

Eldning av avfall

Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet när det inte är eldningsförbud men bränning får inte orsaka olägenheter för omgivningen. Eldning av trädgårdsavfall kan orsaka problem i tätbebyggda områden. Röken är ofta störande för närboende och människor med allergi och astma kan fara extra illa.

Det är förbjudet att bränna trädgårdsavfall i tunna eller liknande. Det är också förbjudet att elda annat avfall så som papper, mjölkkartonger, plast och möbler. Upplysningar angående eldningsförbud lämnas av Räddningstjänsten Dala Mitt.

Räddningstjänsten Dala Mitt om eldning utomhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.