Borlänge kommuns logotyp

Trädgårdsavfall

Som trädgårdsavfall räknas gräs, löv, kvistar och andra växtdelar som uppstår vid trädgårdsskötsel.

Sedan årsskiftet 2023-2024 gäller att den som samlar in trädgårdsavfall ska prioritera att avfallet materialåtervinns, det vill säga används på annat sätt än för markutfyllnad eller förbränning. Syftet med lagstiftningen är att öka resurshushållningen och minska utsläppen från småskalig förbränning. Det är viktigt att inte elda i onödan och vi rekommenderar i första hand att kompostera trädgårdsavfallet eller att ta det till Fågelmyra återvinningscentral.

Kompostera

Genom att kompostera trädgårdsavfallet ser du till att det omvandlas till jord och näring som du kan använda i din trädgård. Att kompostera trädgårdsavfall är tillåtet i hela kommunen. Observera att invasiva växter inte ska komposteras eftersom dessa inte ska spridas vidare i naturen. Invasiva växter kan tas till Fågelmyra återvinningscentral, i tätslutande säckar, och kastas i containern för energiåtervinning.

Fågelmyra återvinningscentral

Du kan även lämna ditt trädgårdsavfall på Fågelmyra återvinningscentral. Det ris som samlas in energiåtervinns och blir värme till fjärrvärmenätet så att vi får värme till våra hem. Trädgårdsavfall i form av löv, gräs och blommor komposteras direkt på Fågelmyra till värdefull grönkompost och används sedan som exempelvis gödsel på åkrar eller som blandning i jord.

Under några onsdagar på våren och hösten anordnar Borlänge Energi så kallade Ris-Onsdagar där vi underlättar för invånarna att lämna in trädgårdsavfall utan att behöva ta sig hela vägen till Fågelmyra. Läs mer om när och var vårens Ris-Onsdagar håller öppet här:
Fågelmyra på turné | Borlänge Energi (borlange-energi.se) Länk till annan webbplats.

Eldning på den egna fastigheten

I Borlänge kommun är eldning av trädgårdsavfall på den egna fastigheten tillåtet under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen och det i övrigt inte strider mot författning eller eldningsförbud. Observera att det inte är tillåtet att elda annat avfall.

Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet när det inte är eldningsförbud men bränning får inte orsaka olägenheter för omgivningen. Eldning av trädgårdsavfall kan orsaka problem i tätbebyggda områden. Röken är ofta störande för närboende och människor med allergi och astma kan fara extra illa.

Det är inte tillåtet att elda i tunna eller liknande anordning utan tillräcklig syresättning. Utan tillräckligt med syre blir förbränningen dålig och det ryker mycket. Det är förbjudet att elda annat avfall så som papper, mjölkkartonger, plast och möbler. Upplysningar angående eldningsförbud lämnas av Räddningstjänsten Dala Mitt.

Räddningstjänsten Dala Mitt om eldning utomhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Råd om du överväger att elda trädgårdsavfall

Du som planerar att elda trädgårdsavfall ska tänka på följande:

  • Överväg först kompostering eller kommunens insamling.
  • Kontrollera att räddningstjänsten inte utfärdat eldningsförbud.
  • Samråd med grannarna om lämplig tid.
  • Välj eldningsplats så att elden inte kan sprida sig.
  • Annat avfall än trädgårdsavfall får inte eldas! Material som gummi, plast och liknande får givetvis inte finnas med.
  • Ha släckutrustning till hands.
  • Skada inte vilda djur! Det händer att igelkottar söker skydd i rishögar. Kontrollera därför rishögen noga innan du tänder elden! Ett tips är att lyfta på riset och ruska om med en lång pinne eller kratta i god tid innan brasan tänds. På så vis får igelkottarna en chans att ge sig av.
  • Se till att snabbt få fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig.