Plan- och markkontoret
0243-740 00
Dela sidan på sociala medier

Naturreservat

I Borlänge kommun finns sjutton naturreservat. Åtta av reservaten sköts och ägs av Borlänge kommun.

De kommunala naturreservaten ligger nära där människor bor och är platser för såväl utflykter som vardagsmotion. Naturreservaten är en viktig del i att skapa en god boendemiljö med rik biologisk mångfald och levande ekosystem i Borlänge. Nedan kan ni läsa om flera av våra reservat. Mer info om samtliga reservat i kommunen finns på Länsstyrelsens hemsida.

Båtstad-Mellsta

Området består av två naturliga avgränsade områden, Båtstad på västra sidan om riksväg 70 och Mellsta på östra sidan. Skogen består mest av tall och gran, men närmare älven finns lövskog. Framförallt har området en rik flora vad avser såväl kärlväxter som svampar.

Frostbrunnsdalen

Frostbrunnsdalen är en brant och djup ravinbildning som har en lummig växlighet. Det är ett mycket omtyckt besöksmål, främst om våren. Då prunkar växtligheten och fågellivet sjuder.

Gyllbergen

Gyllbergen är Borlänges största naturreservat. Med sin vackra natur och sitt snösäkra läge, nära 500 meter över havet, lockar reservatet till sig många längdskidåkare. Här är platsen där du hittar tystnaden och, om du har tur, lospår i snön.

Lennhedsåsen

Här finner du ett landskap som är ett av de mest storslagna i södra Dalarna. Reservatet består av en del av Badelundaåsen som är en rullstensås med sträckning från Siljan och söderut genom länet.

Rostö och Nordanö

I Ösjön-Runnområdet råder en vacker landskapsbild. Ett stort antal öar och en bruten strandlinje bidrar till detta.

Sjöberget

Sjöberget reser sig som en markant bergsknalle i norra utkanten av stadsdelen Kvarnsveden, cirka 4 kilometer norr om Borlänge centrum. Den gamla granskogen nyttjas av många för promenader och rekreation av skolor i närheten.

Smäcken

Det här är verkligen en tätortsnära natur! Runt omkring ligger bostadsområden och det är kanske mest de som bor här som nyttjar området. En lummig grönska, öppna marker samt källor och vattendrag gör området mycket variationsrikt och en värdefull oas för olika växter och djur.

Tyskö-Nästö-Prästö

Dessa öar är belägna i sjön Runn och är skogbeväxta med både gran och tall. Här växer barrskogar med drygt 100-åriga träd. Området har ett stort friluftsliv både sommar som vinter. Öarna ligger strax norr om sundet in till Ösjön, mellan Kyna och Hinsnoret.

Älvravinerna

Älvravinerna mellan Bullerforsen och Domnarvsbron är en grön lunga nära Borlänge tätort. Till stor del har den naturliga älvravinmiljön fått utvecklats fritt i området. Där finns svårgenomträngliga, lummiga lövskogsbestånd, som hyser en hel del mindre vanliga arter. På båda sidor om älven finns trevliga promenadstråk.

Sidan senast uppdaterad