Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Holmsjöarna

Vid Torsång gör Dalälven en 90-graderssväng och fortsätter söderut. Här flyter älven lugnt med älvvallar, så kallade levéer, på sidorna. Innanför finns sanka områden med flera sjöar. Här finner man ett rikt fågelliv, framför allt vår och höst, för rastande fåglar. Tack vare att de är näringsrika slättsjöar, finns här även en rik växtlighet.

Översvämmade marker med märkliga växter

Det öppna och friska reservatet Holmsjöarna består av mindre sjöar, vattendrag, åkrar, ängar, beteshagar, skogs- och sankmark. Vattenståndet i sjöarna förändras med Dalälvens variation, så att stora områden översvämmas vårtid. Reservatets intressantaste vegetation, finner man i anslutning till sjöarna. Här hittar man bland annat säv, fräken, näckrosor, korsandmat, blomvass och kalmus. Exempel på ovanliga arter är bandnate och trubbnate. I björkkärren träffar man på den sällsynta ormbunken granbräke.

Mycket fågel - både rastande och stannande

För fåglarna är detta en intressant rastlokal, men även under häckningstid finns ett rikt fågelliv. Man kan bland annat få se vigg, brunand, skäggdopping, tornfalk, hornuggla, kärrhök med mera Fiskgjuse och lärkfalk kan också ses jaga vid sjöarna.

Fågeltorn för friluftslivet

Området är flitigt utnyttjat för friluftsaktiviteter, bland annat för exkursionsverksamhet för skolklasser och fågelintresserade, som har tillgång till iordningsställda spångade leder och fågeltorn.

Brutalt ingrepp för naturvärdenas skull

För att förhindra att sjöarna växer igen alltför mycket, frästes stora delar av strandkanterna under 2004 och 2011. Det kan se brutalt ut när dessa stora maskiner tuggar fram genom markerna, men detta är ett måste om de värden området är skyddat för ska kunna fortsätta att finnas här.

Fakta om Holmsjöarna

Bildades: 1983
Storlek: 276 ha
Läge: I utkanten av Tunaslätten ca 7 km sydost om Borlänge.
Service: fågeltorn, stigar

Sidan senast uppdaterad