Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Smörtjärnarna

Smörtjärnarna har en spännande natur och historia. Här finns rester efter gruvverksamhet och en kalkhaltig berggrund som ger en annorlunda växtlighet. Här finns flera små gruvhål och ett grävt gruvdike från 1883 för att trygga vattenförsörjningen i gruvorna i Tuna-Hästberg.

Barrskogen i reservatet är gammal och värdefull. Här finns torra marker med tallskog med gammeltallar och gransluttningar med grov skog. Skogen är en bra miljö för många krävande arter, till exempel tjäder, tretåig hackspett, kattfotslav, gammelgranslav och sällsynta spindelskivlingar.

Den kalkhaltiga berggrunden sätter sin prägel på växtligheten. Här trivs blåsippor och en rad ovanliga svampar med välklingande namn, t.ex. kopparspindling och porslinsblå spindelskivling. Järnmalmen i marken, eller kanske bergets protester mot gammal gruvbrytning, gör att man inte kan lita fullt ut på kompassen i det här reservatet.

Fakta

Bildades: 2009
Storlek: 100 ha
Läge: Bäst når du reservatet från söder, det vill säga från Tuna-Hästberg.
Service: Det går att bada i sjöarna, men det är besvärliga stränder. Minst besvärligt är det från klipporna i nordöstra delen av Övre Smörtjärn. Flera stigar leder genom området. Observera! Det går inte att lita på kompassen, med anledning av att det finns järnmineral i marken.

Sidan senast uppdaterad