Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Föreningslokalen Pranses

Där Pransesgården tidigare stod ska nu en föreningslokal byggas. Föreningslokalen Pranses kommer i första hand vara tillgänglig för alla idrottsföreningar som nyttjar Sportfältet.

Föreningslokalen kommer skapa bättre förutsättningar för många av Borlänges idrottsföreningar. En av de föreningar som kommer ha lokalen som hemvist är Forssa BK.

Frågor och svar:

Vad ska byggas?

Föreningslokal

När beräknas projektet starta?

Byggnationen har påbörjats.

När beräknas projektet vara klart?

Byggnationen beräknas vara färdigt oktober 2024