Borlänge kommun

Visionsbild av ridanläggningen 

Visionsbild ridhus Borlänge. Illustration: FOJAB ARKITEKTER

Ny ridanläggning

Nu står det klart att en ny ridanläggning kommer byggas i Borlänge. Byggstart är våren 2023 och projektet beräknas vara färdigt sommaren 2024.

Planerna att bygga en ridanläggning i Borlänge har funnits länge, men nu är väntan över för de berörda föreningarna; Borlänge ridklubb, Borlänge ryttarsällskap och Rommeheds stallklubb. Det står nu klart att en ny ridanläggning kommer byggas. Anläggningen kommer bli ett lyft för ridsporten i Borlänge när såväl ridskoleverksamheten och privat träning kan ske på ett och samma ställe.

Den nya ridanläggningen kommer att byggas i anslutning till Romme travbana strax utanför Borlänge. Anläggningen som byggs med trästomme kommer få två ridhallar och ett stall med plats för 30 hästar. Utanför byggnaderna blir det stora rasthagar och en ridbana. Hela anläggningen är planerad för att fullt ut möta behoven hos dem som ska använda den. Detta innebär även ett nära samarbete med de berörda föreningarna under hela resans gång, just för att få en så bra anläggning som möjligt för dem.

Kommunen kommer bygga ridanläggningen i partnering med Byggpartner.

Aktuellt just nu

Februari

Vad händer den närmaste tiden?

Stall och Ridhus 1

Köken är nu monterade och undertakets konstruktion sitter på plats. Små kompletteringar ska göras innan det blir plattsättning i köken. I ridhuset kommer det in portar i sargen vart efter. Bevattningssystemet, som kommer hänga ner ifrån taket, håller på att monteras.

Ridhus 2

Sargen är nu färdigbyggd och det lutande planet ovanför sargen. De sista aspriationsrören till brandlarmssystemet sitter nu på plats i ridhus 2 och arbetet med att hänga bevattningssystem är inlett även där.

Framåt

Plattan till miljöhuset gjuts inom kort och den ska sedan få väggar och tak. Domarbåset ska få sin sista touch med lite bänkar och en invändig trapp monterad. Kompletteringsarbeten för både el och vvs kommer pågå (dosor, uttag, köksblandar och diverse). Den slutliga inredningen
kommer monteras. Vi fortsätter med alla portar som ska sitta i ridhussargerna.

Nyhetsbrev mars Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Projekt Ridhus

Här syns de stora bågarna i limträ som bär taket.

Byggandet av ridhus

Ljusinsläppen från taket fungerar mycket effektivt och helheten känns ljus och luftig.

Visionsbild ridhus Borlänge. Illustration: FOJAB ARKITEKTER

Det första spadtaget är gjort!

Människor som gräver i en grushög.

Onsdag den 31 augusti togs det förstaspadtaget av vad som ska bli Borlänges nya ridcenter. Spadtagen togs av bland andra Jan Bohman (S), Mashla Omar (S), Eva Bjurling ordförande i Borlänge ridklubb och Amelie Lindberg från Rommeheds stallklubb.

På plats var även några av ridklubbarnas ridskoleelever tillsammans med hästarna Delicato och Ulax.