Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Sportfältets utveckling

Just nu pågår ett utvecklingsarbete för Sportfältet i Borlänge. Visionen är att utveckla Sportfältet till en lockande mötesplats för olika åldrar och intressen med fokus på folkhälsa och ekologi.

Utvecklingsplanen har under våren varit ute på samråd. Många synpunkter som är till stor nytta för fortsatt arbete har kommit in. Samrådsredogörelsen har redovisats i serviceutskott och fritidsnämnd. Just nu pågår arbete med revidering av utvecklingsplanen. Inga större förändringar av förslaget förväntas ske efter samrådet, däremot kommer ytterligare information läggas till inför det fortsatta projektet.

Kommunens plan- och markkontor, fritidskontor, Borlänge Energi stadsmiljö samt Sweco deltar i arbetet.

I utvecklingsplanen finns förslag att utveckla följande temaparker:

  • Rörelsepark centralt på fältet
  • Banvallsparken nära Maserhallen
  • Naturrumsstigen vid Tjärnasjön
  • Picknickparken med Barnens skog nära Bullermyren
  • Idéförslag om Sinnesroparken med besöksträdgård och odling som grundar sig på att kommunens depåträdgård med växthus flyttas till norra Sportfältet finns också med.