Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Sportfältets utveckling

Utvecklingsarbete för Sportfältet i Borlänge pågår. Visionen är att utveckla Sportfältet till en lockande mötesplats för olika åldrar och intressen med fokus på folkhälsa och ekologi.

Arbete med en utvecklingsplan som varit ute på samråd pågår. Vi har fått in många synpunkter som är till stor nytta för fortsatt arbete. Arbete med revidering av utvecklingsplanen pågår inför beslut om fortsatt tillvägagångssätt. Inga större förändringar av förslaget förväntas, däremot kommer ytterligare information läggas till inför det fortsatta projektet.

Kommunens plan- och markkontor, fritidskontor, Borlänge Energi stadsmiljö samt Sweco deltar i arbetet.

I utvecklingsplanen finns förslag att utveckla följande temaparker:

  • Rörelsepark centralt på fältet
  • Banvallsparken nära Maserhallen
  • Naturrumsstigen vid Tjärnasjön
  • Picknickparken med Barnens skog nära Bullermyren
  • Idéförslag om Sinnesroparken med besöksträdgård och odling som grundar sig på att kommunens depåträdgård med växthus flyttas till norra Sportfältet finns också med.