Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Gyllegården

Ny förskola, äldreboende, trygghetsboende och lokaler för hemtjänst och dagverksamhet byggs i projektet Gyllegården. Byggnationen beräknas vara färdigt för besiktning sista mars 2023.

Fakta: Gyllegården

Vad ska byggas?

Särskilt boende för äldre om 54 lägenheter, 47 trygghetsboenden, förskola, hemtjänst. Fastigheten kommer att samla kommunala verksamheter under samma tak där det finns möjlighet att nyttja gemensamma funktioner såsom storkök, gym och bastu. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och ha dubbla hissar, samlingssal och för äldreboendet en SPA-avdelning. De trygghetsbostäder som byggs kommer att bli de första som byggs i kommunen och vara en del i kommunens äldreomsorgsförsörjning för att erbjuda äldre fler boendeformer.

När beräknas projektet starta?
Markarbeten startade i oktober 2020 och ett första spadtag togs i mars 2021.
Till nyheten

När ska det vara klart?
Byggnationen beräknas vara färdigt för besiktning sista mars 2023.

Vad händer just nu?
Byggnation pågår.

Vem bygger?
Magnolia Bostad tillsammans med SBB – Samhällsbyggnadsbolaget, bygger och upphandlad byggentreprenör är PEAB.

Visionsbilder på Gylle
Utifrån detaljplaneförslaget har visionsbilder på byggnationen i Gylle tagits fram.

Observera att bilderna är en vision på hur byggnaden kan komma att se ut.