Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Korttidsboende LSS
Kv.Märta 1, Skräddarbacken

Nytt korttidsboende anpassat för barn och unga planeras att byggs i Skräddarbacken.

Borlänge kommun har det yttersta ansvaret för att erbjuda korttidsboende åt personer med speciella behov.

Det finns idag 3 korttidsboenden i Borlänge Kommun. Då verksamheten har svårigheter att tillgodose alla behov i befintliga enheter byggs ett boende i Skräddarbacken. Boendet ska tillgodose behovet av korttidvistelse och korttidstillsyn enligt LSS, som är anpassat för barn och unga med varierande funktionsnedsättningar.

Korttidsboendet "Märta" kommer att bli det första egenägda LSS-boendet i kommunen.

Just nu:

December/Januari
Invändigt arbete med bygg och installationer.
Utvändigt arbete med panel.

Tidigare:

Oktober/November
Utvändigt arbete på byggnad färdigställs.
Visst markarbete pågår.
Invändigt arbete påbörjas.

v.24-29
Arbete med husgrund inklusive gjutning samt byggnation av förråd och sprinklercentral genomförs.

v.23
Fortsatt markarbeten och upp-grusning husgrunder kommer genomföras under perioden v.23-25. Visst buller/störande ljud kan förekomma.

v.20
Fortsatt markarbete med schaktning för vatten och avlopp, el samt fjärrvärme kommer genomföras under v.20-22. Visst buller/störande ljud kan förekomma.

v.18
Som en del i markberedningen kommer det under perioden v.18-20 genomföras sprängningsarbeten. Visst buller/störande ljud kan förekomma.

v.14-15
Markberedning påbörjas och som en del av detta så kommer berörda fastighetsägare att kontaktas av besikningsföretaget då viss sprängning planeras.

Avverkning startar v.15

v.11
Bygglov har vunnit laga kraft.
Upphandling av byggentreprenör klart - AB Byggprojekt Dalarna.

Frågor och svar:

Vad ska byggs?
Ett nytt boende för kortidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS, som är anpassat för barn och unga med varierande funktionsnedsättningar.

När ska bygget starta?
Markberedning startade i april 2021.

När är byggnationen klar?
Planen är att boendet ska stå klar för inflytt våren 2022.