Borlänge kommun

LSS-boende Buskåker

Borlänge kommun fortsätter att investera i boenden för personer med särskilda behov. Nu planeras det byggas ett nytt LSS-boende i Buskåker med byggstart februari 2023.

Tillsammans med ByggPartner tar kommunen fram en funktionell byggnad i trä enlighet med kommunens träbyggnadsstrategi och framtagna arkitekturprogram.

Syftet med gruppbostad är att vuxna personer med funktionshinder skall ha möjlighet att skapa sig ett eget enskilt hem med möjlighet till gemenskap och samvaro. Huset kommer att förses med solceller på taket utifrån kommunens miljöstrategi.

Detta innebär att vi har 6 enskilda lägenheter (44-46 m2) på ca 580 BTA med gemensamma samvaroutrymmen och personalutrymmen färdigställda våren 2024.

Vad ska byggas?

LSS boende med 6 lägenheter

När beräknas projektet starta?

Start beräknas till februari 2023

När beräknas projektet vara klart?

Beräknas till våren 2024

Vem bygger?

Byggpartner AB