Borlänge kommun

SOL-boende Gylle

Borlänge kommun fortsätter att investera i boenden för personer med särskilda behov. Nu planeras det byggas ett SOL-boende i Gylle med byggstart hösten 2023.

Tillsammans med ByggPartner tar kommunen fram en funktionell byggnad i trä enlighet med kommunens träbyggnadsstrategi och framtagna arkitekturprogram. Byggnaden kommer bestå av 12 enskilda lägenheter (ca 38 m2) på ca 900 BTA med gemensamma samvaroutrymmen och personalutrymmen.

Med Bostad SoL avses en bostad med särskild service för vuxna enligt Socialtjänstlagen, SoL 4 kap 1§.

Vad ska byggas?

SOL-boende med 12 lägenheter

När beräknas projektet starta?

Start beräknas till hösten 2023

När beräknas projektet vara klart?

Beräknas till vintern 2024/2025

Vem bygger?

Byggpartner AB