Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Publicerad:

Tunagården

Borlänge kommun och Vectura fastigheter har skrivit under nytt hyresavtal för äldreboendet Tunagården. Nu ska den gamla byggnaden renoveras och få en tillbyggnad intill, för att på så sätt skapa ytterligare lägenheter och andra faciliteter. Boendet kommer växa från 3 625 kvm till hela 7 140 kvm och således skapa sammanlagt 78 lägenheter.

Arbetet har påbörjats efter att brukarna som bott på Tunagården flyttat till Gyllegården som stod klart våren/sommaren 2023. Om- och utbyggnaden av Tunagården ska i sin tur stå klart under 2025.

Frågor och svar

Vad ska byggas?
Tunagården kommer byggas om och byggas ut. Nya Tunagården kommer då att innehålla totalt 78 boendeplatser.

När påbörjas byggnationen?
Arbetet påbörjades våren 2023.

När beräknas bygget vara klart?
Om- och utbyggnaden av Tunagården beräknas stå klart under 2025.

Kommer det att bli buller och störningar när de bygger?
Ja, det kommer att förekomma buller till och från, men vi arbetar kontinuerligt med att minimera detta så mycket det går.