Borlänge kommun

Högskolan Dalarnas nya campus

Borlänge Centrum påbörjar nu en spännande förändring, kanske den största någonsin. Många aktörer vill satsa i centrum vilket i förlängningen kommer att generera fler människor, liv och rörelse i stadskärnan. Nu närmast startar arbetet med Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge.

Ett attraktivt och ändamålsenligt campus med fokus på helt nya läromiljöer byggs just nu dit Högskolan Dalarna kommer att flytta hela sin verksamhet.

Tillfällig flytt av busshållplatser och parkeringar

Från den 28 mars till 2024 kommer ett arbetsplatsområde att sättas upp runt Liljanhuset. Busshållplatser, gator och parkeringar kommer att påverkas.

Läs mer här

Visionsbild nytt campus
Visionsbild nytt campus

Skissbilder: Archus arkitekter

Frågor och svar

Vad ska byggas?
Ett attraktivt och ändamålsenligt campus mitt i centrum dit Högskolan Dalarna i Borlänge kan flytta hela sin verksamhet.

Vem bygger?
- Byggherre Diös
- Entreprenör NCC

När är Högskolans nya campus klart?
Sommaren 2024