Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Busshållplatser och parkeringar flyttar tillfälligt

Diös bygger om Liljanhuset för Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge centrum. Det betyder att busshållplatserna längs Stationsgatan behöver flyttas och att parkeringar stängs av.

Från mars 2022 tills arbetet beräknas vara klart 2024 kommer ett arbetsplatsområde att sättas upp runt Liljanhuset. Området omfattar delar av Ovanbroparkeringen och sträcker sig över trottoaren hela vägen ut mot Stationsgatan.

Busshållplatsen flyttas till Ovanbrogatan

Busshållplatserna flyttas från april 2022 till Ovanbrogatan med hållplatslägen på båda sidor av gatan. Den nya platsen kommer att gälla fram till årsskiftet och troligtvis ytterligare några månader in på 2023. 

Ovanbrogatan mellan Stationsgatan och Dagnybron kommer under den här tiden att stängas av för all trafik förutom kollektivtrafikens bussar samt transporter/leveranser till bygget. Biltrafiken på Stationsgatan påverkas inte.

Parkeringen på Ovanbrogatan stängs av

Ovanbroparkeringen, delen från Stationsgatan ned mot Resecentrum, stängs av för allmän parkering från mars 2022.

Karta avspärrningar

Alternativa parkeringar

Under den här tiden hänvisar vi istället till att nyttja andra parkeringar i närområdet exempelvis utefter Borganäsvägen, Galaxen eller Ovanbroparkeringen på andra sidan Stationsgatan. Även grusparkeringen mellan Dagnyhusen och Backa rondellen, har öppnats upp för sjudygnsparkering.

Parkeringar

Mer information

Mer information om busstrafiken finns på Dalatrafiks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mer information om byggprojektet finns på Diös webbplats Länk till annan webbplats.


För frågor om utvecklingen och planer för Borlänge centrum, kontakta Borlänge kommuns servicecenter.

Servicecenter

Telefon: 0243 - 740 00

E-post: kommun@borlange.se