Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Skräddarbacken - småhustomter

Utbyggnad av ett nytt bostadsområde ovanför Dammyran, Skräddarbacken, pågår. I området släpper kommunen tomter via kommunens tomtkö. 

Karta med fastighetsindelning, Dammyran

Läs mer om tomterna på sidan Dammyran

Frågor och svar

Vad ska byggas?
Inom de aktuella tomterna är det tillåtet att uppföra fristående småhus i högst två våningar.

Varför ska området bebyggas?
Kommunen arbetar för att erbjuda tomter inom olika delar av kommunen.

Vad kommer tomterna att kosta?
500 000 – 575 000 kr beroende på tomtstorlek och läge.

Hur ser tidplanen ut?
Tillträde till tomterna beräknas ske under första kvartalet 2023.

Hur gör jag för att anmäla intresse för en tomt?
Om du vill ha möjligheten att köpa en tomt så behöver du anmäla dig till vår tomtkö. Tilldelning av tomt sker utefter sökandens könummer. Läs mer om hur du ställer dig i tomtkön på sidan Lediga tomter för småhus

Fanny Robertsson

Markingenjör

Telefon: 0243-740 00

E-post: fanny.robertsson@borlange.se