Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Läroverksvallen - nya bostäder

I centrala Borlänge, med omedelbar närhet till Kupolens handelsområde och Högskolan Dalarna, ligger området Läroverksvallen. På området har SHH Bostad byggt och Tunabyggen planerar nya bostäder.

Området ligger intill Hagagymnasiet, cirka 700 meter från resecentrum. AB Stora Tunabyggen och SHH Bostad skapar här bostäder med en variation av upplåtelseform, lägenhetsstorlekar och våningsantal som på ett bra sätt ska samspela med omgivningen.

SHH Bostad har under 2020-2021 byggt tvåvåningshus i trä på östra delen av området. Den låga bebyggelsen sammanlänkar villabebyggelsen söder om Röda vägen med den norr om. AB .

Stora Tunabyggen kommer att uppföra flerfamiljshus i en till fem våningar på den västra delen av området. Mellan SHH bostads och AB Stora Tunabyggens bebyggelse uppförs en gemensam gård.

Läs mer på AB Stora Tunabyggens hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer på SHH Bostads hemsida Länk till annan webbplats.


Läroverksvallen som den planeras, med SHH:s bostadsrätter närmast i bild och med Tunabyggens lägenheter längst bort i bild.

Läroverksvallen som den planeras, med SHH:s bostadsrätter närmast i bild och med Tunabyggens lägenheter längst bort i bild.

Visionsbild SHH bostad

Fakta

Vad ska byggas?
SHH Bostad har byggt 36 st bostadsrätter, 2-4rok.
AB Stora Tunabyggen planerar för flerfamiljshus med ett 60-tal lägenheter.

När ska projektet starta?
SHH påbörjade bygget under augusti 2020. De bostadsrätterna är nu klara och inflyttade.

AB Stora Tunabyggen planerar för byggstart våren 2022.