Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Området Teatern - nya bostäder

80 lägenheter planeras att byggas på området Teatern vid Maximtorget i centrala Borlänge.

Peab Bostad har en markanvisning på området Teatern (Kv. Föreningen). Här planeras byggnation av 80 lägenheter på en av de mest centrala tomterna i Borlänge.

Frågor och svar

Vad ska byggas?
80 hyreslägenheter.

När ska projektet starta?
Planen är att projektet byggs ut etappvis med preliminär byggstart 2023.

Status
Området omfattas av en laga kraftvunnen detaljplan. Peab Bostad utreder möjligheten att bebygga området.