Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Sellnäs - nytt bostadsområde

I Sellnäs säljer kommunen småhustomter. Tomter släpps via kommunens tomtkö.

Karta med tomtindelning, Sellnäs

Läs mer om tomterna på sidan Sellnäs

Frågor och svar

Vad ska byggas?
Inom de aktuella tomterna är det tillåtet att uppföra byggnader i högst en våning. Fasad ska utgöras av rödmålad träpanel och taktäckning ska vara av rött taktegel eller takpannor.

Varför ska området bebyggas?
Kommunen arbetar för att erbjuda tomter inom olika delar av kommunen.

Hur ser tidplanen ut?
Utbyggnad av gata och ledningar för området pågår. Kommunen erbjuder nu tomterna för försäljning. Tillträde till tomterna beräknas ske under första kvartalet 2023.

Vad kommer tomterna att kosta?
Mellan 375 000- 540 000 kr beroende på tomtstorlek och läge.

Hur gör jag för att anmäla intresse för en tomt?
Om du vill ha möjligheten att köpa en tomt så behöver du anmäla dig till vår tomtkö. Tilldelning av tomt sker utefter sökandens könummer. Läs mer om hur du ställer dig i tomtkön på sidan Lediga tomter för småhus