Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Skräddarbacken - kvarteret Adrian

I Skräddarbacken planeras ett nytt bostadsområde med 16 småhustomter, Kvarteret Adrian.

Översiktlig karta på tomterna

Frågor och svar

Vad ska byggas?
Inom området planeras det för att kunna erbjuda 16 småhustomter. Inom de aktuella tomterna är det tillåtet att uppföra fristående småhus i högst två våningar.

Varför ska området bebyggas?
Kommunen arbetar för att erbjuda tomter inom olika delar av kommunen.

Hur ser tidplanen ut?
Utbyggnad av gata och ledningar för området har slutförts hösten/vintern 2023. Tomterna planeras att släppas i kommunens tomtkö under vintern/våren 2024.

Hur gör jag för att anmäla intresse för en tomt?
Om du vill ha möjligheten att köpa en tomt så behöver du anmäla dig till vår tomtkö. Tilldelning av tomt sker utefter sökandens könummer. Läs mer om hur du ställer dig i tomtkön på sidan Lediga tomter för småhus

Strategi- och exploateringskontoret

Telefon: 0243-740 00

E-post: kommun@borlange.se