Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Visionsbild Familjecentral Borlänge. Ritat av Mondo Arkitekter.

Familjecentral

2019 kom Borlänge kommun och Region Dalarna överens om att öppna Borlänges första familjecentral. Nu är bygget påbörjat.

Familjecentralens verksamhet kommer att arbeta med och för Borlänges familjer genom att erbjuda mödra- och barnhälsovård samt tillgång till öppen förskola. Här kommer även socialtjänstens förebyggande verksamhet att finnas.

Byggnaden planeras vara färdigställd för invigning i början av 2023.

Fakta

Vad ska byggas?
En familjecentral med verksamheter från både Region Dalarna och Borlänge kommun.

Vart ska Familjecentralen byggas?
Familjecentralens byggs på Humanistgatan, i närheten av Kupolen, Högskolan och Börje Anderssons park.

Vem ska bedriva verksamheten i Familjecentralen?
Region Dalarna kommer bedriva mödra- och barnhälsovård och Borlänge kommun kommer bedriva öppen förskola samt socialtjänstens förebyggand verksamhet.

När påbörjas bygget?
Markarbetet påbörjades i september 2021.

När är byggnationen klar?
Familjecentralen beräknas stå klar i början av 2023.

Vem bygger?
Entreprenören Skanska bygger på uppdrag av Fastighets AB Hushagen.

I september 2021 tog det första spadtaget för Borlänges första Familjecentral. Representanter från Region Dalarna, Borlänge kommun, Hushagen och byggentreprenören Skanska deltog.

Representanter från Region Dalarna och Borlänge kommun.

Representanter från Region Dalarna och Borlänge kommun. Från vänster i bild: Ulf Berg, Jan Bohman, Sofia Jarl.