Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Lekplatser

Varje år investerar Borlänge kommun i upprustningar av ett antal lekplatser på allmän plats. 2023 har turen kommit till Åkertegsgatan lekplats, Rostugnsgränd lekplats och Hagatunet lekplats.

Barn på förskolor och skolor i närheten av lekplatserna har varit med i planeringen av upprustningarna, läs mer om delar av dialogen. Elevrådet vid Torsångs skola har deltagit i en dialog för Torsvägen lekplats i Torsång. Byggstart för Torsvägen lekplats är framflyttad till 2024.

Frågor och svar

Vad ska byggas?
Tre befintliga lekplatser på allmän plats ska rustas upp. Vid Hagatunet är upprustningen en del av en större parkrestaurering.

Vilka lekplatser handlar det om?
Åkertegsgatan lekplats i Kvarnsveden, Rostugnsgränd i Hönsarvet och Hagatunet lekplats i Hagalund.

När påbörjas bygget?
Åkertegsgatan lekplats påbörjades hösten 2022. Hagatunet lekplats påbörjades sommaren 2023. Rostugnsgränd lekplats påbörjas hösten 2023.

När är byggnationen klar?
Åkertegsgatan lekplats är klar och öppen. De övriga lekplatserna ska bli klara under 2024.

Vem bygger?
PEAB är entreprenör. För mer information kontakta Borlänge Energi som leder arbetet och ger uppdraget.

Mer information?
Borlänge Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

planmark@borlange.se
Funktionsbrevlåda

E-post: planmark@borlange.se