Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Nya cirkulationsplatser

Trafikverket bygger två nya cirkulationsplatser i Borlänge under 2021-2022. Först ut är den längst E16 vid Masergatan och Krokgatan.

Cirkulationsplatserna kommer att byggas en i taget. Först byggs cirkulationsplatsen på E16 vid Masergatan och Krokgatan. Det arbetet startade under maj 2021.

Nästa år påbörjas byggnationen av cirkulation på Väg 50 i korsningen med Ritargatan.

För aktuell information om projektet, se trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Fakta:

Vad byggs?
Två nya cirkulationsplatser, på E16 vid Masergatan och Krokgatan samt på väg 50 i korsningen med Ritargatan.

Byggstart?
Cirkulationsplatsen på E16 vid Masergatan och Krokgatan startades i maj 2021.

2022 Cirkulationsplats vid in/utfarten till Ritargatan/väg 50.

Status:
Pågår

Vem bygger?
Trafikverket

Mer information?
Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats.