Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Ombyggnation av E16 norr

I juni 2021 påbörjade Trafikverket ett omfattande arbete med ombyggnation av E16 mellan Borlänge och Djurås.

Projektet är uppdelat i 3 etapper och etapp 1, mellan Mellstarondellen och Norr Amsberg, påbörjades i juni 2021.
Vägen kommer vara öppen för trafik under hela ombyggnationen, delvis via en tillfällig väg med lägre hastighet.

Frågor och svar

Vad byggs?
Mötesfri landsväg med mitträcke, samt gång- och cykelvägar där parallellväg saknas.

Byggstart?
Etapp 1 - Mellstarondellen - Norr Amsberg, påbörjades i juni 2021

Vem bygger?
Trafikverket/NCC

Mer information?
Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafik@borlange.se
Funktionsbrevlåda

E-post:Trafik@borlange.se