Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Lekplatser

Varje år investerar Borlänge kommun i upprustningar av ett antal lekplatser på allmän plats. 2024 har turen kommit till Rostugnsgränd lekplats och Torsvägen lekplats.

Flera barn har fått vara med och påverka hur lekplatserna byggs om. För Rostugnsgränd lekplats har dialogens deltagare kommit från Hönsarvsgårdens förskola och Domnarvets skola. För Torsvägen lekplats har elevrådet vid Torsångs skola deltagit.

Frågor och svar

Vad ska byggas?
Två befintliga lekplatser på allmän plats ska rustas upp.

Vilka lekplatser handlar det om?
Rostugnsgränd i Hönsarvet och Torsvägen lekplats i Torsång.

När påbörjas bygget?
Byggnationerna ska påbörjas under 2024.

När är byggnationen klar?
Lekplatserna ska bli klara under 2024.

Vem bygger?
PEAB är entreprenör. För mer information kontakta Borlänge Energi som leder arbetet och ger uppdraget.

Mer information?
Borlänge Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ska de andra allmänna lekplatserna byggas om?
I beslutad handlingsplan (arcgis.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. står det vilka lekplatser som är planerade att upprustas fram till 2027.

kommunfastigheter@borlange.se
Funktionsbrevlåda

E-post: kommunfastigheter@borlange.se