Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Nygårdsravinen

Mellan Nygårdsdalen och Jakobsgårdarna finns en ravin som med sina spänger är ett uppskattat strövområde. I närtid kommer spängerna att renoveras.

Frågor och svar

Vad ska byggas?
I en första etapp ska cirka 270 meter spänger renoveras i Nygårdsravinens östra del. Det är den del av stråket som är tillgänglighetsanpassat.

När påbörjas bygget?
Förhoppningsvis under 2024.

Verför är spängerna avstängda redan nu?
Spängerna är inte säkra i sitt nuvarande skick och de har därför stängts av i väntan på renoveringen. Underhållet har blivit så omfattande att en större renovering krävs.

Spängerna byggdes relativt nyligen, varför har de inte hållit längre?
Den fuktiga miljön i ravinen sliter hårt på träet. Trots allt har spängerna haft en livslängd som kan anses normal. Vår förhoppning är att de renoverade spängerna ska hålla längre då vi förbättrar konstruktionen.