Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Nya Gylle skola

Gylle skola är i stort behov av underhåll, då den är cirka 50 år gammal. Antalet elever i skolans upptagningsområde beräknas öka fram till 2027. För att ge elever och personal de bästa förutsättningarna för trivsel och lärande, både nu och i framtiden, behöver vi bygga Nya Gylle skola.

Hur länge kommer bygget att pågå?

Preliminär byggtid är 2020-2027. Ambitionen är att delar av verksamheten ska kunna flytta in i den första färdigställda etappen vid årsskiftet 2022/2023.

Illustrationsbilder Nya Gylle skola

Månadsbrev från byggentreprenören Skanska - JUNI Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Här hämtas och lämnas elever vid Gylle skola

Nedan finns en karta som beskriver var du som vårdnadshavare kan hämta och lämna elever som går på skolan.

Hämta och lämna elever vid Nya Gylle skola - karta över hämta- och lämna zon Pdf, 722 kB.

Video med flygfilm över pågående bygge av nya Gylle skola.

Aktuellt just nu

  • Byggnad 1 - Under kommande månad arbetar vi på utvändigt med tak och fasader. Vi kommer också starta igång vissa markarbeten. Invändigt fortsätter uppbyggnaden av innerväggar och installationsarbetena över sommaren.
  • Byggnad 3 - Under kommande månad ligger fokus på att bil helt klara med byggnaden för att kunna lämna över den till kommunen i juli. Utvändigt kommer vissa arbeten pågå under sommaren för att vara helt färdigställda till höstterminens start.

Aktuella störningar & risker

Vi är ständigt i ett skede där olika leveranser anländer till arbetsplatsen. Lastbilarna ska passera skolområdet sakta och åka direkt in genom arbetsplatsens grindar. Därefter lastas materialet av. Vi alla som arbetar i projektet önskar att avspärrningarna runt arbetsplatsen respekteras. Dessa finns för att skydda Er och Era nära och kära. Utöver de fysiska avspärrningarna önskar vi även att Ni är försiktiga då Ni befinner Er i närheten av fordon som åker på kringliggande vägar runt om Gylle skola. Ett bra tips är att söka ögonkontakt med chauffören. På så vis visar Ni tydligt för chauffören att Ni finns och att fordonet ska iaktta försiktighet.

Vi värnar om alla på och kring arbetsplatsen. Därför fortsätter vi arbetet kring säkerheten genom löpande dialog med skolans verksamhet, Borlänge kommun samt underentreprenörer. Ett sätt för att försöka uppnå detta är att varje månad kommunicera ett månadsbrev.

Vi önskar att trafikanter respekterar det motortrafikförbud som nu råder på delar av Vårfrugatan. Denna åtgärd är vidtagen på grund av att entreprenadområdet för Byggnad 1 behöver utökas. Anledning till utökningen är att byggtrafik ska kunna passera inne på byggområdet istället för att behöva åka på Lantmäterigatan och Vårfrugatan samt att verksamheten ska ha en säker transportväg till och från matsal och idrottshall.

Vi har också för etapp 2 stängt av Idrottsvägen mellan Moråkersvägen och Västanvägen för att säkerställa säkerhetsavstånd mellan byggarbetsplatsen och förbipasserande. Allt för att skapa en så bra och säker miljö för
skolbarn, skolpersonal och närboende som möjligt.

Vi vill även tipsa om projektets informationstavla på Idrottsvägen. Där anslår vi kontinuerligt nyttig och intressant information kring projektet.

Elever invigde ny matsal och idrottshall

Musik, tal och bandklippning stod på schemat när Gylle skolas nya matsal och idrottshall invigdes. Läs mer om invigningen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Första byggnaden av nya Gylle skola färdigställd och invigd

För två år sedan togs det första spadtaget för nya Gylle skola. Nu har elever och lärare flyttat in i den första helt färdiga byggnaden. Läs mer om invigningen här

Elever Gylle skola och Monica Lundin som klipper invigningsband framför Gylle skola
Elever från Gylle skola med vid första spadtaget

Elever från Gylle skola hjälpte till att ta de första spadtagen.