Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Nya Gylle skola

Gylle skola är i stort behov av underhåll, då den är cirka 50 år gammal. Antalet elever i skolans upptagningsområde beräknas öka fram till 2027. För att ge elever och personal de bästa förutsättningarna för trivsel och lärande, både nu och i framtiden, behöver vi bygga Nya Gylle skola.

Hur länge kommer bygget att pågå?

Preliminär byggtid är 2020-2026. Ambitionen är att delar av verksamheten ska kunna flytta in i den första färdigställda etappen vid årsskiftet 2022/2023.

Illustrationsbilder Nya Gylle skola

Månadsbrev från byggentreprenören Skanska - DECEMBER Pdf, 2 MB.

Karta över ny hämta- och lämna zon Pdf, 722 kB.

Just nu

Här finns den senaste informationen om vad som händer kring ombyggnationen av Gylle skola.

2021

December:
Projektet löper på enligt plan.
Se bilder från insidan i nyhetsbrevet.

 • Fasadarbeten
 • Hissmontage Byggnad 2
 • Installatörer fortsätter med invändiga arbeten
 • Invändig stomkomplettering - uppregling samt gipsning
 • Montage av ventilationsaggregat i fläktrum
 • Glaspartier Byggnad 2
 • Golvavjämning

Oktober/November:
Projektet löper på enligt plan.

 • Takarbeten Byggnad 1
 • Fasadarbeten Byggnad 2
 • Installatörer fortsätter med invändiga arbeten
 • Invändig stomkomplettering i form av uppregling samt gipsning

September:
Projektet går nu in i en intensiv fas där mycket kommer hända. Projektets
bemanning kommer öka i och med att många underentreprenörer nu påbörjar sina arbeten.

 • Takarbeten byggnad 1 och 2.
 • Invändiga installationer och stomkomplettering.

Viktigt för oss i projektet är att bedriva en effektiv och störningsfri produktion, där vi alltid har skolbarnens säkerhet som högsta prioritet!

Juni-juli:
Ny trafiksituation kring Gylle skola

 • Avstängning samt ny In- och utfart – Fogdegatan:
  Fogdegatans nuvarande utfart stängs av och ersätts med en ny In- och utfart för boende och skolverksamhet.
 • Genomfartsförbud införs på del av Vårfrugatan och Lantmäterigatan.
 • Upprustning av befintlig gång- och cykelväg:
  Befintlig gång- och cykelväg efter Vårfrugatan förbättras och breddas.
 • Ny cykel- och mopedparkering:
  Del av befintlig parkeringsyta stängs av.
  Befintliga cykel- och mopedparkeringar inne på skolområdet flyttas till den nya placeringen.
 • Genomfartsförbud från Lantmäterigatan:
  Genomfartsförbud införs på del av Lantmäterigatan och Vårfrugatan.

Stommontage av byggnad 2, fortsatt en del tunga leveranser och utökad arbetstid mån-ons.
Ledningsarbeten på skolgård påbörjas när verksamheten tar sommarlov.
Takarbeten byggnad 1 påbörjas senare delen av juni.

Tidigare genomförda aktiviteter finns längre ner på sidan.

Elever från Gylle skola med vid första spadtaget

Elever från Gylle skola hjälpte till att ta de första spadtagen.

Månadsbrev 2021

September Pdf, 2.5 MB.

Juni Pdf, 2.7 MB.

Maj Pdf, 1.6 MB.

April Pdf, 2.5 MB.

Mars Pdf, 1.6 MB.

2021

v.18
Det är nu dags för stomresningen av byggnad 1 och 2 och i och med detta så kommer det att göras en justering av arbetstidsschemat. Detta innebär att det ges möjlighet för entreprenör att utföra arbetet under fler timmar/dag.

Detta kommer ske enligt förljande:
Måndag, tisdag och onsdag 06:45 till 19:30
Torsdag och fredag, ordinarie arbetstid.

Schemat gäller from v.18 tom v.27.

v.13 - april
Fortsatt schaktarbete som ger ökad lastbilstrafik på Idrottsvägen. Vissa tider förekommer det höga ljud samt att en del vibrationer i mark. Detta är ett kontrollearat moment där grus och sten packas ihop för att bättre kunna bära tyngden från husen som ska byggas. 

v.9 - mars Aktuella störningar & risker
Schaktarbeten pågår och ger ökad lastbilstrafik på Idrottsvägen. Det är många ton schaktmassor som ska transporteras bort och vissa tider förekommer det höga ljud samt att en del vibrationer i mark kan upplevas. Detta är ett kontrollerat moment där grus och sten packas ihop för att bättre kunna bära tyngden från husen som ska byggas.

v.5 Byggprojektet forlöper enligt plan.

2020

v.51 Fortsatt avstängning på Idrottsvägen t.o.m. onsdag v.52
Avspärrningarna på Idrottsvägen blir kvar under första halvan av v.52 då arbetet inte är helt klart ännu.

v.50 Fortsatt avstängning på Idrottsvägen t.o.m. v.51.
Pågrund av förseningar i leverans kommer avspärringarna på Idrottsvägen finnas kvar under v.50 och 51.

v.49 Projektet fortlöper enligt plan
Den brand som utbröt i en byggnad på Gylle skola 29 november påverkar inte projektet.

v.48 Avstängning Idrottsvägen v.49
Från och med måndag 30/11 och minst en vecka framåt kommer Idrottsvägen stängas av för trafik. Detta görs för att kunna koppla på ledningar i marken under vägen för vatten och avlopp till Byggnad 1, detta är ett viktigt arbete för fortsatt produktion av byggnaden.

Nedan finns en TA-plan. Den beskriver hur omdirigering av trafiken kommer att ske. Det kan tyckas att vi leder om trafiken långt bort och att det finns närmare väg men detta är gjort för att projektet inte ska skapa en högre trafikbelastning på lantmäterigatan/vårfrugatan än nödvändigt. Området är öppet för gång- och cykeltrafik.

TA-plan, omdirigering av trafik Pdf, 2.2 MB.

v.46
Byggnationsarbetet påbörjat enligt plan.

v.43
Planerat startdatum 9/11.
När själva byggnationen påbörjas kommer aktiviteten i området att öka. Detta innebär mer byggtrafik och ökad ljudnivå under dagtid. De tider som gäller för bygget är normala arbetstider 07:00-17:00. Byggtrafiken leds in/ut via Idrottsvägen.

v.42
Första spadtag etapp 1
Nyhet: Historiskt spadtag i Gylle  
Illustrationer byggnader etapp 1

Bilder från spadtaget finns längre ner på sidan.

v. 38
Projektet är inne i en mycket intensiv planeringsfas och det innebär att just nu händer det inte så mycket på plats på skolområdet. Samma tidplan som innan gäller och planerad byggstart är under oktober månad.

Breddning av Idrottsvägen klar.

v.35
Breddning av Idrottsvägen pågår och innebär att det är begränsad framkomlighet i området.
Arbetet med utemiljö vid evakueringsbyggnaden, breddning av Vårfrugatan och Moråkersvägen samt arbetet med parkeringar vid skolan är genomfört.

v.29-31
Arbete med utemiljö vid evakueringsbyggnaden.

v. 26
Bygglov godkänt, överklaganstiden slut. Fortsatta förberedelser pågår inför byggstart i höst.

Förbättringsåtgärder pågår på Idrottsvägen, Vårfrugatan och Moråkersvägen samt parkeringar vid skolan. Begränsad framkomlighet.

v.22
Rivningsarbete fortsätter och illustrationsbilder på nya skolan presenteras.

Illustrationsbilder "Nya Gylle skola"

Skiss på rivning etapp 1

2020

v.51 Fortsatt avstängning på Idrottsvägen t.o.m. onsdag v.52
Avspärrningarna på Idrottsvägen blir kvar under första halvan av v.52 då arbetet inte är helt klart ännu.

v.50 Fortsatt avstängning på Idrottsvägen t.o.m. v.51.
Pågrund av förseningar i leverans kommer avspärringarna på Idrottsvägen finnas kvar under v.50 och 51.

v.49 Projektet fortlöper enligt plan
Den brand som utbröt i en byggnad på Gylle skola 29 november påverkar inte projektet.

v.48 Avstängning Idrottsvägen v.49
Från och med måndag 30/11 och minst en vecka framåt kommer Idrottsvägen stängas av för trafik. Detta görs för att kunna koppla på ledningar i marken under vägen för vatten och avlopp till Byggnad 1, detta är ett viktigt arbete för fortsatt produktion av byggnaden.

Nedan finns en TA-plan. Den beskriver hur omdirigering av trafiken kommer att ske. Det kan tyckas att vi leder om trafiken långt bort och att det finns närmare väg men detta är gjort för att projektet inte ska skapa en högre trafikbelastning på lantmäterigatan/vårfrugatan än nödvändigt. Området är öppet för gång- och cykeltrafik.

TA-plan, omdirigering av trafik Pdf, 2.2 MB.

v.46
Byggnationsarbetet påbörjat enligt plan.

v.43
Planerat startdatum 9/11.
När själva byggnationen påbörjas kommer aktiviteten i området att öka. Detta innebär mer byggtrafik och ökad ljudnivå under dagtid. De tider som gäller för bygget är normala arbetstider 07:00-17:00. Byggtrafiken leds in/ut via Idrottsvägen.

v.42
Första spadtag etapp 1
Nyhet: Historiskt spadtag i Gylle  
Illustrationer byggnader etapp 1

Bilder från spadtaget finns längre ner på sidan.

v. 38
Projektet är inne i en mycket intensiv planeringsfas och det innebär att just nu händer det inte så mycket på plats på skolområdet. Samma tidplan som innan gäller och planerad byggstart är under oktober månad.

Breddning av Idrottsvägen klar.

v.35
Breddning av Idrottsvägen pågår och innebär att det är begränsad framkomlighet i området.
Arbetet med utemiljö vid evakueringsbyggnaden, breddning av Vårfrugatan och Moråkersvägen samt arbetet med parkeringar vid skolan är genomfört.

v.29-31
Arbete med utemiljö vid evakueringsbyggnaden.

v. 26
Bygglov godkänt, överklaganstiden slut. Fortsatta förberedelser pågår inför byggstart i höst.

Förbättringsåtgärder pågår på Idrottsvägen, Vårfrugatan och Moråkersvägen samt parkeringar vid skolan. Begränsad framkomlighet.

v.22
Rivningsarbete fortsätter och illustrationsbilder på nya skolan presenteras.

Illustrationsbilder "Nya Gylle skola"

Skiss på rivning etapp 1

v.20
Rivning av byggnader etapp 1 påbörjas.

v.18-19
Rivningslov godkänt
Skanska inflyttade i byggbodar

v.14
Rivningslov beviljat

v.12-13
Skanska påbörjar etablering av byggbodar intill fotbollsplanen.

v.10
Flytt av verksamhet till evakueringsbodar, för etapp 1, genomförs.

v.7
Bygglovsansökan inlämnad.
Rivningslovsansökan inlämnad.

Frågor och svar: Den 22 januari 2020 hölls ett första möte med de grannar som bor i direkt anslutning till skolans tomt. Vi har sammanställt ett dokument med de frågor samt svar som summerades under mötet.

Frågor och svar Pdf, 433.6 kB.

Januari-februari 2020
Arbete med intern samverkan, projekteringsarbete för bygglovshandlingar, samt tidplanearbete pågår.

2019

v. 51
Gylle skolgata stängs av för trafik från den 20/12.

v.49-50
Arbetet med transformatorn fortgår. Transformatorn är till för att tillgodose ström till evakuering, byggbodar och bygget.
Borlänge Energi kommer att stängsla permanent mot Solgårds byggnad och detta ska inte påverka verksamheten.
Borlänge kommuns entreprenör Skanska bereder just nu marken för evakueringen och detta kommer att pågå under december.

v.46-47
Kommer Skanska att täcka av yta där evakueringen kommer att stå för att säkra marken från tjäle så att dom kan arbeta senare i vinter.
Det kommer att innebära instängsling av området där evakueringen kommer att stå.
Verksamheten kommer inte att påverkas och inga vägar kommer att stängas av.

v.47
Borlänge Energi kommer att ställa en portabel transformator på markytan bakom Lågstadiet Solgård och grusparkering vi ishallen. Transformatorn är till för att tillgodose ström till evakuering, byggbodar och bygget.
Borlänge Energi kommer att stängsla permanent mot Solgårds byggnad och detta ska inte påverka verksamheten.