Borlänge kommun

Illustrationsbilder Gylle skola

Illustrationsbilder på exteriör nya Gylle skola.

Fler skisser på byggnader i etapp 1

Ritade av White arkitekterlänk till annan webbplats.