Borlänge kommun

Skiss etapp 1

Skiss över byggnader etapp 1 Gylle skola

Skiss över byggnader etapp 1 Gylle skola

Skiss av huskropp 1. Innehåll: idrottssal, storkök och vissa matsalar.

Skiss av huskropp 1. Innehåll: idrottssal, storkök och vissa matsalar.

Skiss av huskropp 2. innehåll: åk 4-6, elevhälsa och studios.

Skiss av huskropp 2. Innehåll: åk 4-6, elevhälsa och studios.