Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Nya högstadiet i Borlänge

Lokalerna på Läroverksgatan 6 som Hagagymnasiet och Introduktionsprogrammen använder i idag ska byggas om och anpassas till ett högstadium.

Bakgrund

Högskolan Dalarnas campus Borlänge flyttar till centrum 2024 vilket möjliggör för kommunen att nyttja dessa lokaler. Hit kommer Hagagymnasiets verksamhet, Introduktionsprogrammen och även delar av den anpassade gymnasieskolan få flytta. Läs mer om nya gymnasiet.

Då Forssaklackskolan har ett omfattande renoveringsbehov som inte är ekonomiskt försvarbart att utföra togs beslut att Forssaklackskolans verksamhet, och andra pedagogiska verksamheter, ska flytta in i lokaler på Läroverksgatan 6. Detta då dessa visats vara lämpliga att bedriva grundskoleverksamhet i utifrån bland annat utemiljö, avstånd till idrottshallar och ett trafikperspektiv.

Elever och medarbetare kommer i och med lokalförändringarna få tillgång till ändamålsenliga och moderna undervisningslokaler, därmed få ökade förutsättningar för sin verksamhet. Att ha flera närliggande skolenheter centralt kommer även ge ökade möjligheter till samordning av kompetens och nyttjande av resurser ex. Maserhallen, idrottshallar och Sportfältet.

Verksamheter som ska flytta in i nya högstadiet

 • Forssaklackskolans verksamhet
 • Kulturcentrum Asken (ej utställningen Tusen ord)
 • särskilda undervisningsgrupper lokaliserade i externa utbildningslokaler
 • Välkomsten (mottagningen av nyanlända elever)
 • arbetsplatserna för modersmålslärare
 • vissa rektorer för förskola kommer även samlokaliseras inom lokalerna
  på Läroverksgatan 6.

Varför gör Borlänge kommun dessa lokalförändringar?

 • För att skapa moderna ändamålsenliga lokaler anpassade efter dagens pedagogiska behov för att i sin tur säkerställa kvalité i undervisning.
 • För att skapa en god arbetsmiljö för elever och medarbetare samt trygga miljöer.
 • För att genom samlokalisering och samordning av resurser säkerställa kvalité, resurser och en god ekonomi.
 • För att säkerställa en långsiktig lokalförsörjning för att kunna möta upp platsbehov över tid.

Preliminär tidsplan – Nya högstadiet

Hösten 2025

 • Hagagymnasiet och Introduktionsprogrammens elever och medarbetare flyttar in i nya gymnasiet – Högskolan Dalarnas nuvarande lokaler.
 • Officiell byggstart för nya högstadiet

Årsskiftet 2026/2027

 • Nya högstadiet står färdigt och verksamheterna får flytta in i sina nya lokaler.

Varför måste Forssaklackskolans verksamhet flytta?

Forssaklackskolan har ett omfattande renoveringsbehov vilket inte bedömts vara ekonomiskt försvarbart att utföra. Således har det bedömts vara bättre att riva byggnaden och ställa området till förfogande för andra byggnader som är till gagn för Borlängebon och istället nyttja de lokaler vi redan har för kommunens lokalbehov.

Vad gör kommunen för att se till så Forssaklackskolan, som är i dåligt skick, är ändamålsenlig för verksamheten fram till 2027?

Kommunfastigheter jobbar med att hålla skolan i så gott skick som möjligt. Exempel på åtgärder som gjorts är ny belysning i skolan och idrottshallen, lagning av golv, nya dörrar till toaletterna och nya markiser på teknikbyggnaden.

Vad kommer platsen där Forssaklackskolan idag ligger användas till efter att skolan rivits?

Behovet utreds.

Kommer de som väljer Forssaklackskolan i skolvalet år 2024, 2025 och 2026 indirekt välja nya högstadiet?

Ja, det innebär att de som väljer Forssaklack skolan i skolvalet 2024-2026 kommer få flytta till det nya högstadiet.

Varför ska övriga verksamheter flytta?

Under utredningsarbetet har dialoger genomförts med berörda rektorer för att identifiera utvecklingsmöjligheter för verksamheterna genom en eventuell samlokalisering. Utredningen har visat på flera positiva möjligheter t.ex. ökad socialisering, ökad likvärdighet, ökad tillgänglighet samt samordningsvinster kring centrala resurser som t.ex. kompetensförsörjning, ämnesspecifika lokaler, specialpedagogiska funktioner.

Hur kommer flytten av de olika verksamheterna påverka elever och medarbetare?

Organisatoriskt kommer verksamheterna se ut så som de gör idag. Medarbetare och elever som verkar på skolan/i verksamheten vid tid för flytt kommer få flytta till det nya högstadiet.